Znaczenie prognostyczne niedokrwienia mięśnia sercowego wykrywanego podczas monitorowania ambulatoryjnego Wczesny zawał mięśnia sercowego ad 7

Grupa badawcza pooperacyjna Multicenter wcześniej informowała o niezależnym wkładzie frakcji wyrzutowej lewej komory do prognozy śmiertelności, ale kliniczna ocena niewydolności serca w momencie zawału również wniosła znaczny wkład.28 Kiedy niedokrwienne zdarzenia nieinwazyjnego zawału mięśnia sercowego i hospitalizacja z powodu niestabilnej dławicy była uważana za zdarzenie wynikowe w naszym badaniu, ambulatoryjne badanie EKG depresji odcinka ST było jedyną zmienną testową, która dostarczyła dodatkowych informacji prognostycznych wykraczających poza tę dostarczoną przez zmienne kliniczne, z wykryciem niedokrwienia ponad podwojenie ryzyko zdarzenia wynikowego. Ambulatoryjne dane EKG dotyczące depresji w odcinku ST miały niską wartość predykcyjną tylko dla samej śmierci (12 procent), ale gdy nieinwazyjny zawał mięśnia sercowego i niestabilna dławica piersiowa zostały uwzględnione jako wyniki, wartość predykcyjna poprawiła się (44 procent). Ambulatoryjny monitoring EKG dostarczył informacje prognostyczne dla pacjentów, u których nie wykonywano testów wysiłkowych oraz dla osób z pozytywnymi lub negatywnymi wynikami ćwiczeń, a także dla pacjentów z nieprawidłową lub normalną frakcją wyrzutową lewej komory. Dlatego logiczne byłoby stosowanie ambulatoryjnego monitorowania EKG jako testu przesiewowego z wyboru po ostrym zawale mięśnia sercowego i zarezerwowanie submaksymalnego badania wysiłkowego i pomiaru frakcji wyrzutowej lewej komory w wybranych przypadkach, w których potrzebne są określone informacje.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Obsługiwane przez dotację (02327) od Ministerstwa Zdrowia Ontario.
Mamy dług wdzięczności dla pielęgniarek, technologów medycznych jednostek diagnostycznych i lekarzy w Hamilton General Hospital, Henderson General Hospital i McMaster University Medical Center za ich wsparcie i współpracę oraz Kathleen Romanoski za pomoc w przygotowaniu manuskryptu.
Author Affiliations
Z wydziałów medycyny (JBG, JAC, BJS, EFF, CWT) i Epidemiologii klinicznej i biostatystyki (JAC, RSR, LC, MG), McMaster University, Hamilton, Ontario., Kanada.
Prośby o przedruk do Dr. Gilla na 301-304 Victoria Ave. N., Hamilton, ON L8L 5G4, Kanada.
[więcej w: szafraceum opinie, transtec plastry, klinika ortopedyczna warszawa ]

Tags: , ,

No Responses to “Znaczenie prognostyczne niedokrwienia mięśnia sercowego wykrywanego podczas monitorowania ambulatoryjnego Wczesny zawał mięśnia sercowego ad 7”

  1. Jędrzej says:

    Czy zawsze to wina pacjentów? Nie.

  2. Tomasz says:

    [..] Odniesienie w tekscie do usg kraków prywatnie[...]

  3. Igor says:

    Samemu się jest tępotą i innych pouczać

Powiązane tematy z artykułem: klinika ortopedyczna warszawa szafraceum opinie transtec plastry