Zaburzenia psychiczne przy guzach mózgu.

Zaburzenia psychiczne przy guzach mózgu u dzieci i młodocianych są szczególnym zagadnieniem; któremu poświęcił swe badania Corboz (1958). Z dokładnie przebadanych 52 dzieci 48 (92%) wykazywało zaburzenia psychiczne. Nie było np. zaburzeń psychicznych w jednym przypadku glejaka nerwu wzrokowego wielkości grochu i w trzech przypadkach guzów podnamiotowych w pierwszym okresie przedoperacyjnym. Symptomatologia jest bogatsza niż u dorosłych, gdyż do ogólnych zaburzeń dołączają się zmiany wynikające z rozwoju psychicznego dziecka, a więc zjawiska regresji i zahamowania rozwoju. Objawy można podzielić na trzy grupy: 1) przy rozlanym uszkodzeniu mózgu: zaburzenia świadomości, dziecięcy względnie młodzieńczy zespół psychoorganiczny, regresja i zatrzymanie rozwoju; 2) przy miejscowym uszkodzeniu: uwarunkowane lokalizacyjnie zaburzenia świadomości (pień mózgu), elementarne omamy wzrokowe (bez sądu realizującego), ogniskowe objawy psychiczne; 3) objawy reaktywne tylko pośrednio zależne od guza. U 28 dzieci (54%) stwierdzono zaburzenia świadomości zależne od wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Lekką somnolencję, która wyraża się zobojętnieniem, apatią i trudnościami skupienia się, bierze się czasem niesłusznie za zanik napędu, uwarunkowany lokalnie. Świadomość przejaśnia się po przedoperacyjnym drenażu komór. Samorzutne przejaśnienia do 14 r. ż. pochodzą prawdopodobnie z rozluźnienia lub rozsadzenia szwów. Zaburzenia świadomości są odwracalne; jeżeli trwają długo, prowadzą w końcu do zespołu psychoorganicznego. Do 3 r. ż. wykształcone już czynności psychiczne zanikają w odwracalnej kolejności ich powstawania. Zespół psychoorganiczny stwierdzono u 24 chorych (46%). Sprawność dzieci obniża się zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Dzieci te szybko się męczą, cierpi ich czynna uwaga, co jest widoczne w czasie nauki w szkole. W odróżnieniu od dorosłych upośledzenie zdolności zapamiętywania może się długi czas nie rzucać w oczy. Myślenie przebiega wolniej, skojarzenia ubożeją, pojawiają się perseweracje, organiczne konfabulacje są u dzieci rzadkością. W życiu afektywnym zauważyć można pogłębienie się chwiejności, wzmożoną impulsywność, stępienie afektywne i obniżenie się wyższych zainteresowań. Osobowość staje się egocentryczna, giną uczucia etyczne, do głosu dochodzą pierwotne popędy i instynkty. Po udanym zabiegu neurochirurgicznym objawy te szybko się cofają, o ile nie doszło do trwałych zniszczeń tkanki mózgowej. Wówczas pozostaje trwały zespół psychoorganiczny. Przewlekły nastrój euforyczny może świadczyć o uszkodzeniu płatów czołowych, jednakże bynajmniej nie stanowi w tym kierunku dowodu. [patrz też: karta apteczna pzu apteki, lactulosum opinie, gencjana cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Zaburzenia psychiczne przy guzach mózgu.”

  1. Marshmallow says:

    Bardzo ciekawy i wyczerpujacy artykul

  2. Agata says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu stomatolog płock[...]

  3. Izabela says:

    Oprócz tego że masz problemy z tarczyca to prawdopodobnie cierpisz na tężyczkę utajona

Powiązane tematy z artykułem: gencjana cena karta apteczna pzu apteki lactulosum opinie