Wycofanie społeczne i przemoc – Newtown, Connecticut

W następstwie wielkiej tragedii w Newtown w stanie Connecticut społeczność zdrowia psychicznego reaguje na desperację naszych i innych, aby zrozumieć, dlaczego to wydarzenie miało miejsce, i opowiada się za strategiami, które mogą zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości. Dyskusja skupiła się na tym, czy Adam Lanza był chory psychicznie, ryzyko przemocy wśród osób chorych psychicznie, dostęp do opieki zdrowotnej o wysokiej jakości, kontrola broni oraz związek między mediami i przemocą. Ważnym wymiarem, który został mniej omawiany, jest kwestia wycofania się i izolacji społecznej, w granicach i poza granicami choroby psychicznej. W przypadku wycofanych i odizolowanych oraz wściekłych i wyobcowanych istnieją głęboko zakorzenione bariery w opiece i może istnieć niewielka podgrupa, która jest wyjątkowo podatna na uwodzicielską siłę przemocy w naszej kulturze. Czy Adam Lanza był psychicznie chory i czy miał zespół Aspergera, jak twierdzono, nigdy nie będzie znany. Ważne jest jednak zrozumienie, że choroba psychiczna jest niewystarczającym wytłumaczeniem masowego morderstwa. Ścieżka do masowego morderstwa jest niewytłumaczalnie złożona, obejmująca zbieżność czynników, które spotykają się rzadko tylko.1,2 Niemniej wydaje się, że istnieje uzasadniona zgoda co do tego, że Lanza została wycofana i wyizolowana na wczesnym etapie życia i że ten stan utrzymywał się przez okres dojrzewania. Wycofanie i izolowanie zachowań jest interesujące dla społeczności medycznej z powodów innych niż jej związek z ludźmi, którzy popełnili strzelanie do szkoły. Rzeczywiście, takie zachowanie jest dość powszechne, często pojawia się we wczesnym dzieciństwie, jest względnie trwałe i stabilne i może być bardzo wrażliwe na leczenie. Jednak wycofane i izolujące zachowanie zwykle pozostaje niewykryte lub nieokreślone, dopóki upośledzenie nie jest oczywiste; w skrajnym przypadku może objawiać się szokującym morderstwem i samobójstwem.
Ten wymiar behawioralny obejmuje w rzeczywistości różnorodne zachowania i trajektorie rozwojowe, które mają zróżnicowane i ważne implikacje i wyniki; Obejmuje brak wzajemności międzyludzkiej u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, unikaniem i hamowaniem przed dojrzewaniem u niespokojnych dzieci, wycofaniem z powodu traumatycznych doświadczeń zmieniających życie i wycofaniem społecznym obserwowanym w depresji nastolatków. Wycofanie się lub izolacja może również poprzedzić rozwój schizofrenii i jest powszechnie włączana jako składnik prodromu schizofrenii . Wreszcie, istnieje bardzo mała grupa wycofanych i odizolowanych dzieci, które nie mają empatii i są zimne i bezczelne wobec innych ludzi. Wczesna identyfikacja wycofanych i izolujących zachowań może znacznie przyczynić się do poprawy wyników dla młodych ludzi, ponieważ skuteczne metody oparte na dowodach są coraz bardziej dostępne dla każdej z tych sytuacji.
Fakty o ryzyku przemocy wśród osób chorych psychicznie są stosunkowo proste.4 Zdecydowana większość osób z zaburzeniami psychicznymi nie jest agresywna, a chorzy psychicznie nie popełniają znacznej części przestępstw z użyciem przemocy w Stanach Zjednoczonych. Gdy przemoc jest popełniana przez osobę chorą psychicznie, zwykle pojawia się w reakcji na interpersonalną prowokację i często jest obciążona emocjami
[hasła pokrewne: norsept, czy jestem zakochana test, eurespal tabletki ]

Tags: , ,

No Responses to “Wycofanie społeczne i przemoc – Newtown, Connecticut”

  1. Melania says:

    możliwość badań klinicznych z Pratia

  2. Kamil says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: szkolenie microblading[...]

  3. Liquid Science says:

    brak w niej witam i mineralow, ktore sa bardzo potrzebne do funkcjonowania

Powiązane tematy z artykułem: czy jestem zakochana test eurespal tabletki norsept