W r. 1956 podjal prace

W r. 1956 podjął pracę jako rzeczoznawca zbóż i płodów rol- nych. Jego orzeczenia dla Pol- skiej Izby Handlu Zagranicznego są respektowane na giełdach mię- dzynarodowych. Porozumiewa się językiem niemieckim, rosyjskim i słabiej francuskim . Pamięć nie zawodzi go nigdy, praca umysło- wa nie sprawia mu trudności. Od zabiegu przybrał na wadze 30 kg, osiągając 106 kg. W latach 1957- 1959 wielokrotne wyjazdy służ- bowe za granicę. Z katamnezy wynika, że samopoczucie miał dobre, nastrój pogodny, bardzo dbał o rodzinę, miał zadow•olenie Z pracy zawodowej. Od jesieni r. 1961 zaczął mniej sypiać (4-5 godz.), Zasypiał często w ułożeniu półleżącym oparty na ręku. Od grudnia 1961 postępujący riiedowład kończyn dolnych, jednakże stan psy- chiczny według oceny otoczenia był prawidłowy. Przy wnikliwszej obserwacji można już było zauważyć pewne trudności pamięciowe dotyczące dat. Zauważono też pewną -powściągliwość w wypowiadaniu się i ostrożność w dobieraniu słów. W sierpniu 1962 r. nastąpiło pogorszenie: spotęgował się niedowład, pojawiły się zaburzenia równowagi, żasypiał w ciągu dnia przy stole, w nocy moczył się, zmieniło mu się pismo. Bólów głowy nie miewał. Mimo to bywał zdolny do pracy zawodowej. Tak np. 2. VIII. 1962 wziął udział w konferencji w ministerstwie, załatwiał wszystko pozytywnie, samo- dzielnie napisał sprawozdanie itd. Dnia 8. IX. 1962 przyjęty ponownie do Kliniki Neurochirurgii AM w Krakowie, •gdzie stwierdzono: niedowład ośrodkowy n. VII lewego, zaburzenia chodu z nieznacz- nymi objawami pozapiramidowymi zwłaszcza w kończynach dolnych, incontinentia urinae et alvi. Zaburzenia psychiczne polegały na obniżeniu napędu psychoruchowego i na napadowych stanach zamącenia z urojeniami i pobudzeniem. Przedoperacyjnie podejrzewano odrost guza III komory. [przypisy: , olejek cbd, odżywka do rzęs, opieka medyczna ]

Tags: , ,

Comments are closed.