W majaczeniu na tle duru

W majaczeniu na tle duru brzusznego, zwłaszcza duru osutkowego łączność z rzeczywistością bywa całkowicie lub niemal całkowicie zniesiona. Nie zawsze zresztą podnie- cenie psychoruchowe musi się wzmagać aż do gwałtowności. Bardzo często chory mimo swych przerażających przeżyć nie wyskakuje z łóżka, lecz leży spo- kojnie i cierpi, jakby mu się to wszystko śniło. Majaczenie infekcyjne pojawia się z zasady w okresie gorączkowania. W okresie zdrowienia psychozy te nie występują, natomiast częstsze są w tym okresie zamroczenia. Często widuje się zjawisko nasilania się objawów majaczenia wraz ze wzrostem gorączki i słabnięcia objawów, gdy gorączka spada. Niepamięć po majaczeniu gorącz- kowym rzadko bywa zupełna. Często chorzy przypominają sobie niektóre swoje przeżycia, wspominając je tak, jakby to był sen. Obraz kliniczny majaczenia w przypadkach, gdy dotknięty jest bezpośrednio mózg, np. w pląsawicy lub zakaźnym zapaleniu mózgu, jest szczególnie ciężki. Popularne określenie “grypa głowowa” (Kopfgrippe), które spotykamy niekiedy w wywiadach postencefa- li tyków nie zawsze oznacza zapalenie mózgu. Zwykle za “grypę głowową” uważa się przypadki grypy przebiegające z majaczeniem. Obecność majacze- nia żadną miarą jednak nie wystarcza do rozpoznania nagminnego zapalenia mózgu. Zespół zamroczeniowy (obnubilatio) bywa naj częstszym powikła- niem już w okresie bezgorączkowym chorób zakaźnych. Zdarza się jednak, że od początku w przypadku ciężkiego zakażenia mamy do czynienia z miesza- nym zespołem majaczeniowo-zamroczeniowym (onejroidnym), z którego w okre- sie bezgorączkowym odpada majaczenie, po czym dłuższy czas utrzymuje się jeszcze czysty zespół zamroczeniowy, Podobnego zejścia doznać może mieszany zespół amentywrro-zamroczeniowy. W przypadkach tych przestawienie świa- domości na rozszczepienną osobowość może być bardzo wyraźne. Niepamięć po tych psychozach bywa przeważnie zupełna, chociaż czasem utrzymują się wyspy wyrwanych z całości wspomnień. Wspomnienia takie stają się niekiedy podstawą obłędu szczątkowego (psyćhosis residualis), . zawierającego najczęściej pierwiastki paranoiczne. [patrz też: , ubranka dla niemowląt, implanty Warszawa, deratyzacja warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.