Te same zastrzezenia dotycza prawdopodobnie

Te same zastrzeżenia dotyczą prawdopodobnie i odczynów mózgowych po szczepieniu ochronnym przeciw ospie, chociaż w piśmiennictwie nadal mówi się o poszczepiennym zapaleniu mózgu. Radtke (1958) opisal np. 13 przypad- ków, w których większości krzywe eeg były patologiczne, niekiedy stwier- dzono pleocytozę, tylko niekiedy przelotne zmiany neurologiczne lub pojedyn- cze napady drgawkowe. W jednym przypadku poszczepiennego zapalenia mózgu u lO-miesięcznego niemowlęcia pozostał idiotyzm. W tym ostatnim przypadku można by jednak twierdzić, że poddano szczepieniu niemowlę, które już wcześ- niej miało ciężką encefalopatię. Odczyn poszczepienny mógł tylko ją ujawnić albo nawet w ogóle mogło nie być związku przyczynowego między odczynem poszczepiennym a później zauważonym idiotyzmem. Szczepienia przeprowadza się masowo i nie wyłącza się przypadków encefalopatii. Szczepionych dzieci nie bada się neurologicznie lub psychiatrycznie. W ogóle przestrzec trzeba przed zbyt łatwym dopatrywaniem się związku przyczynowego w myśl archaicznej zasady post hoc ergo propter hoc. Mimo jednak zastrzeżeń przeciwko zapalnej naturze przy zakaźnych odczy- nów mózgowych, w dalszym ciągu na razie można używać określenia ence- phaLitis parainfectiosa, dopóki sporny ten problem nie zostanie ostatecznie roz- strzygnięty. Rozpoznanie musi iść zawsze w dwóch kierunkach: pierwszym zadaniem jest ustalenie rodzaju zakażenia, na którego podłożu powstała psychoza. Zadanie to jest natury internistycznej. Drugim zadaniem jest rozpoznanie gatunku psychozy. Lekarze ogólni i psychiatrzy starej daty częstokroć ograniczają się do rozpoznania “psychozy infekcyjnej”, tak jak gdyby istniała tylko jedna. Rozpoznanie jest ścisłe i praktycznie przydatne dopiero wówczas, gdy wiemy, z jakim gatunkiem psychozy mamy do czynienia. W każdym przypadku psychozy, przebiegającej ze zmianami ja- kościowymi świadomości, trzeba szukać przyczyny egzogennej najczęściej zatrucia lub zakażenia. Obowiązuje szczegółowe badanie somatyczne. [podobne: , surówki bawełniane, Szkoła tańca Poznań, bielizna damska sklep internetowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.