Stowarzyszenie zmian w jakości diety z całkowitą i specyficzną dla przyczyn śmiertelnością ad 8

Nie stwierdziliśmy istotnego związku między zmianami w wyniku DASH a śmiercią z przyczyn sercowo-naczyniowych. Chociaż wynik DASH dzieli pewne składniki żywności i składników odżywczych z dwoma innymi wynikami, nie obejmuje on ryb ani specyficznych kwasów tłuszczowych, które konsekwentnie wiążą się ze zmniejszonym ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej.21,33 Ponadto poprzednie wyniki wykazały, że umiarkowane spożycie alkoholu wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu z powodu choroby sercowo-naczyniowej, 21, 35, a ten składnik nie jest uwzględniony w wyniku DASH. Chociaż niektóre badania wykazały znacznie zmniejszone ryzyko zgonu z powodu raka przy dobrym stosowaniu się do pewnych schematów żywieniowych, 4-6 innych badań nie wykazało takich asocjacji.28,8,32 Nasze badanie nie dostarczyło spójnych dowodów na to, że poprawa jakości diety miała istotny wpływ na ogólną śmiertelność z powodu raka. Mocne strony naszych badań obejmują perspektywiczny projekt, duże rozmiary próbek, wysokie wskaźniki obserwacji, powtarzaną ocenę diety i stylu życia oraz stosowanie wielu wyników w zakresie jakości diety. Jednak badanie ma pewne ograniczenia. Ponieważ uczestnicy podali dane dotyczące diety, błędy pomiaru były nieuniknione. Jednak nasze kwestionariusze dotyczące częstotliwości żywności zostały w szerokim zakresie zwalidowane w odniesieniu do rejestrów diety i biomarkerów. Chociaż byliśmy w stanie dostosować się do wielu potencjalnych czynników zakłócających, nie można było całkowicie wykluczyć resztkowego i niezmierzonego zakłócenia. Nie badaliśmy związku każdego składnika wyników i śmiertelności, ponieważ uważaliśmy, że wysoka jakość diety jest kombinacją wielu składników, które działają synergistycznie. Wreszcie, generalizowalność może być ograniczona, ponieważ uczestnicy byli w większości profesjonalistami w zakresie białego zdrowia i uwzględniliśmy tylko jedną trzecią populacji początkowej z powodu naszego projektu badania. Jednak nasze wyniki są zasadniczo zgodne z wynikami innych populacji.
Podsumowując, wśród dorosłych Amerykanów zaobserwowaliśmy konsekwentne związki między zwiększeniem jakości diety w ciągu 12 lat a zmniejszonym ryzykiem zgonu.
[więcej w: gencjana cena, norsept, klinika ortopedyczna warszawa ]

Tags: , ,

No Responses to “Stowarzyszenie zmian w jakości diety z całkowitą i specyficzną dla przyczyn śmiertelnością ad 8”

 1. Jerzy says:

  tak naprawdę istotna jest równowaga pierwiastków

 2. Olga says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: protetyka na implantach[...]

 3. Maksymilian says:

  Medycyna sryna…

 4. Piotr says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: kamica żłóciowa[...]

 5. 3D Waffle says:

  W moim domu rodzinnym był taki zwyczaj

 6. Bitmap says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: antyskalant[...]

 7. Emma says:

  W suplemencie jest dużo składników potrzebnych przy chorobie tarczycy

Powiązane tematy z artykułem: gencjana cena klinika ortopedyczna warszawa norsept