Stowarzyszenie zmian w jakości diety z całkowitą i specyficzną dla przyczyn śmiertelnością ad 6

Wyjściowe wyniki są przedstawione jako niskie, średnie i wysokie, a wyższe wyniki wskazują na zdrowszą dietę. Po 12 latach uczestnik może mieć niezmiennie niski wynik w czasie, zmianę z niskiego wyniku na średni lub wysoki wynik, niezmiennie średni wynik w czasie, zmianę ze średniej do niskiej lub wysokiej, niezmiennie wysoki wynik w czasie lub zmiana z wysokiego wyniku na niski lub średni wynik. Grupa odniesienia (współczynnik ryzyka 1,00) była niskim wynikiem zarówno w punkcie wyjściowym, jak iw 12-letnim okresie obserwacji. Wyniki badania dotyczącego zdrowia pielęgniarek oraz badania dotyczącego zdrowia specjalistów zostały połączone z zastosowaniem modelu efektów stałych. I słupki reprezentują 95% przedziały ufności. Gwiazdki oznaczają P <0,05. W porównaniu z uczestnikami, którzy mieli stale niskie wyniki dietetyczne w czasie, ci z najgorszym wynikiem na początku badania, ale największe usprawnienia 12 lat później mieli 15% (95% CI, 3 do 25) niższe ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny, gdy jakość diety został oceniony przy pomocy wskaźnika Alternate Healthy Eating Index, 23% (95% CI, 12 do 32), gdy oceniano go za pomocą wyniku Alternate Mediterranean Diet i 28% (95% CI, 16 do 38), gdy oceniano go za pomocą wyniku DASH (rysunek 1). Osoby, które konsekwentnie osiągały wysokie wyniki w diecie z upływem czasu, miały 14% (95% CI, 8 do 19) niższe ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny według wyniku Alternate Healthy Eating Index, 11% (95% CI, 5 do 18) zgodnie z do wyniku Alternatywnej diety śródziemnomorskiej i 9% (95% CI, 2 do 15) zgodnie z wynikiem DASH (rysunek i tabela S7 w dodatkowym dodatku). Nie zaobserwowaliśmy spójnych dowodów potwierdzających związek między poprawą wyników w zakresie jakości diety a zmniejszeniem ryzyka zgonu z powodu raka (tabela S6 w Dodatku uzupełniającym).
Harmonogram zmian diety
Ryc. 2. Ryc. 2. Ryzyko śmierci z dowolnej przyczyny na 20-procentowy wzrost wyników dietetycznych. Wielowariantowe ryzyko zgonu z dowolnej przyczyny na 20-percentylowy wzrost wyniku (wskazujący na poprawę jakości diety ) pokazano trzy miary jakości diety. 20-percentylowy wzrost każdego wyniku obliczono ze średniej wartości każdego kwintyla. I słupki reprezentują 95% przedziały ufności.
W analizie wielozmiennej 20-percentylowy wzrost w ciągu pierwszych 8, 12 i 16 lat w każdym z trzech wyników dietetycznych był znacząco związany ze zmniejszonym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (Figura 2). Stowarzyszenia zostały wzmocnione, gdy dokonywano oceny zmian w dłuższym okresie. Na przykład, 20-percentylowy wzrost wyniku Alternate Healthy Eating Index w ciągu 8 lat wiązał się ze zmniejszeniem śmiertelności o 11% (95% CI, 6 do 15), podczas gdy wśród uczestników z takim samym stopniem poprawy w ciągu 16 lat zmniejszenie umieralności wyniosło 26% (95% CI, 21 do 31) (tabele S8 i S9 w dodatkowym dodatku). 20-percentylowy wzrost w ciągu 16 lat w każdym z trzech wyników dietetycznych był znacząco związany ze zmniejszeniem ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia (tabela S10 i ryc. S2A w dodatkowym dodatku). Ani krótkoterminowe, ani długoterminowe zmiany w schematach żywieniowych nie wiązały się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu z powodu raka (ryc. S2B w dodatkowym dodatku).
Analizy wrażliwości
W analizach wrażliwości istotna odwrotna korelacja między zmianami w trzech wynikach a śmiertelnością całkowitą i zależną od przyczyny pozostała podobna, gdy dodatkowo skorygowaliśmy pod kątem mammograficznego badania przesiewowego (tylko u kobiet) i badania fizykalne (tabela S11 w dodatkowym dodatku), kiedy stratyfikowano analizy według głównych czynników zakłócających (tabela S12 w dodatku uzupełniającym), kiedy dodaliśmy 4-letni okres opóźnienia po zmianach w wynikach oceny jakości diety (tabela S13 w dodatkowym dodatku), gdy alkohol został usunięty z alternatywnego zdrowego odżywiania Wynik indeksu i wynik Alternatywnej diety śródziemnomorskiej (tabela S14 w dodatkowym dodatku) lub czas palenia tytoniu i dawka zamiast latek palenia zostały skorygowane w modelach wielowymiarowych (tabela S15 w dodatkowym dodatku).
Dyskusja
W niniejszym badaniu odkryliśmy spójne związki między poprawą jakości diety w ciągu 12 lat ocenianą przez alternatywny wskaźnik zdrowego odżywiania, alternatywną dietę śródziemnomorską i wyniki DASH oraz zmniejszone ryzyko śmierci w kolejnych 12 latach
[podobne: duracef cena, afazja amnestyczna, zirid cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Stowarzyszenie zmian w jakości diety z całkowitą i specyficzną dla przyczyn śmiertelnością ad 6”

 1. Sexual Chocolate says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu czekolada dla diabetyków[...]

 2. Olga says:

  leczenie raka jądra polega na jego usunięciu

 3. Tymoteusz says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: logopeda[...]

 4. Mud Pie Man says:

  Mi lekarz zalecił zmianę diety i stosowanie dużo antyoksydantów, polecił wyciąg z modrzewia dahurskiego z witaminą c oraz więcej ruchu

 5. Spider Fuji says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: skup oleju[...]

 6. Swampmasher says:

  Hej mam nawracający problem z synkiem

Powiązane tematy z artykułem: afazja amnestyczna duracef cena zirid cena