STANY UBYTKOWE Z ARETOZĄ LUB CHOREOATETOZĄ.

STANY UBYTKOWE Z ARETOZĄ LUB CHOREOATETOZĄ. Osobniki te przeważnie są niedorozwinięte, na poziomie ograniczenia umysłu lub głuptactwa. Spotkać jednak można i przypadki bez niedorozwoju umysłowego. Znamienne są natomiast cechy charakteropatyczne tych ludzi bez względu na ich poziom intelektualny. Odznaczają się oni mianowicie pogodą ducha, wesołością, żartobliwością, przy tym dziecinną próżnością i zadowoleniem z siebie oraz ufnością. Rzadziej widuje się typy bezczelne, chytre, nietaktowne. Opisane właściwości charakteru                      (Lange -Bostroem) stoją w uderzającej sprzeczności z ciężkim stanem neurologicznym tych chorych, zwłaszcza gdy chodzi o euforię przy niewielkim ograniczeniu umysłu. Ciężkie przypadki z wybitnymi ruchami mimowolnymi trafiają najczęściej do neurologów. Natomiast nie docenia się poronnych postaci, w których ruchy atetotyczne, często połączone z pląsawiczymi (choreoathetosis), można zauważyć tylko- przy bacznej obserwacji, jeżeli lekarz w ogóle myśli o takiej możliwości. Przypadki te dotyczą najczęściej dzieci lub osobników młodocianych. Trafiają one do psychiatry z powodu trudności wychowawczych i ociężałości umysłowej. W szkole miewają przykrości z powodu hiperproseksji i niepokoju ruchowego. Z upływem lat z dzieci tych wyrastają typy infantylne lub charakteropatyczne. Płynie stąd jeszcze raz przestroga, aby nigdy nie lekceważyć dokładnego badania neurologicznego w przypadkach, które zbyt łatwo można uznać za wytwór demoralizacji środowiskowej lub zaniedbania wychowawczego. [podobne: pląsawica sydenhama, medycyna paliatywna czasopismo, maseczka do resuscytacji ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: maseczka do resuscytacji medycyna paliatywna czasopismo pląsawica sydenhama