STANY UBYTKOWE Z ARETOZA LUB

STANY UBYTKOWE Z ARETOZĄ LUB CHOREOATETOZĄ Osobniki te przeważnie są niedorozwinięte, na poziomie ograniczenia umysłu lub głuptactwa. Spotkać jednak można i przypadki bez niedorozwoju umysłowego. Zna- mienne są natomiast cechy charakteropatyczne tych ludzi bez względu na ich po- ziom intelektualny. Odznaczają się oni mianowicie pogodą ducha, wesołością, żar- tobliwością, przy tym dziecinną próżnością i zadowoleniem z siebie oraz ufnością. Rzadziej widuje się typy bezczelne, chytre, nietaktowne. Opisane właściwości cha- rakteru (Lange – Bostroem) stoją w uderzającej sprzeczności z ciężkim stanem neurologicznym tych chorych, zwłaszcza gdy chodzi o euforię przy niewielkim ogra- niczeniu umysłu. . Ciężkie przypadki z wybitnyrrii ruchami mimowolnymi trafiają najczęściej do neurologów. Natomiast nie docenia się poronnych postaci, w których ruchy ateto- tyczne, często połączone z pląsawiczyrni (choreoathetosis), można zauważyć tylko- przy bacznej obserwacji, jeżeli lekarz w ogóle myśli o takiej możliwości. Przypadki te dotyczą najczęściej dzieci lub osobników młodocianych. Trafiają one do psy- chiatry z powodu trudności wychowawczych i ociężałości umysłowej. W szkole mie- wają przykrości z powodu hiperproseksji i niepokoju ruchowego. Z upływem lat z dzieci tych wyrastają typy infantylne lub charakteropatyczne. Płynie stąd jeszcze raz przestroga, aby nigdy nie lekceważyć dokładnego badania neurologicznego w przy- padkach, które zbyt łatwo można uznać za wytwór demoralizacji środowiskowej lub zaniedbania wychowawczego. [podobne: , domowe sposoby na trądzik, odwrócona osmoza, surówki bawełniane ]

Tags: , ,

Comments are closed.