Schiirmann na 724 przypadki ognisk

Schiirmann na 724 przypadki ognisk pierwotnych gruźliczych w płucach znalazł 33 razy (4,p%) kilka pierwotnych ognisk w płucach i 30 razy (w 4,2%) w innych narządach. Goh:n spostrzegał przypadek z 17 ogniskami pierwotnymi a Hibschmann u 6-tygodniowego niemowlęcia naszpikowanie obu płuc bardzo licznymi ogniskami pierwotnymi. W materiale Goima na przeszło 2.000 sekcyj ognisko pierwotne jedno było. w 83,5% przypadków, dwa w 8,3%, liczne ogniska vJ 4,8%. Ze stanowiska anatomiczno-patologicznego pierwotne ognisko gruźlicze jest pierwotnym, swoistym, ograniczonym, wysięko- wym zapaleniem odoskrzelowym płuc (bronchopneumonia tuberculosa primitiv(1. circumscripta), usadowionym najczęściej w pobliżu opłucnej w miejscu dobrze przewietrzonym. W zupełnie świeżych przypadkach ognisko jest zbite, o zarysach niewyraźnych, szarawej barwy, wielkości małego grochu, prosa, rzadziej fasoli. Wysięk może się wessać całkowicie albo też ulega przerośnięciu tkanką łączną, tak iż po całej sprawie po- zostaje tylko blizna. Bez śladu goją się często zwłaszcza ogniska pier- wotne, usadowione poza płucami, mianowicie w jelitach, migdałkach podniebiennych, błonie śluzowej górnych dróg oddechowych, znacznie rzadsze w skórze itd. Wygojone ognisko odcina się wyraźnie od otacza- jącego go zdrowego miąższu płucnego i przybiera kształt okrągławy. Ognisko pierwotne może też serowacieć (brcmchoimeumumia caseosa), a wtedy przedstawia się jako guzek szarożółtawy o nierównych obry- sach. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie, oczyszczalnie przydomowe, integracja sensoryczna ]

Tags: , ,

Comments are closed.