Sadowiac sie blisko przepony pierwotny

Sadowiąc się blisko przepony pierwotny zespół zapalny może wywo- łać przypadłości brzuszne, zwłaszcza bóle w dołku sercowym, które mogą wieść do mylnego rozpoznania choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, kamicy żółciowej, a nawet zapalenia wyrostka robaczko- wego. Przyczyną tych dolegliwości jest zapaleni.e opłucnej przeponowej, powstałe na tle zapalnego zespołu pierwotnego, oraz ucisku przez węzły zespołu na nerw błędny lub przeponowy. Obok łagodnych znane są postaci z łoś l i we pierwszego zakażenia gruźliczego. Spotyka się je zwłaszcza często u niemowląt i we wczesnym dzieciństwie. Co do dorosłych, to takie postaci widziano szczególnie często wśród Murzynów, uczestników wojny światowej 1914-1918, oraz wśród białych, którzy żyjąc w koloniach w swych farmach nie stykali się z gru- źlicą. Pierwotna zmiana gruźlicza kończyła się u tych osób warmii fran- cuskiej prawie w 25ro ostrą gruźlicą prosówkową, w 30% ostrym sero- watym zapaleniem odoskrzelowym lub rzekomo płatowym; mniej więcej w ostrą gruźlicą opłucnej, osierdzia i otrzewnej. Powstawanie tych chorób poprzedzał 1-2-mie.sięczny okres, podczas którego zwra- cał na siebie uwagę postępujący zanik tkanki tłuszczowej podskórnej, zwiotczenie mięśni i skóry oraz równoczesne obrzmienie węzłów nadoboj- czykowych. Zgon następował szybko, już po kilku tygodniach. Na sekcji stwierdzano w 75-85ro przypadków znaczne obrzmienie węzłów, zwłaszcza wnękowych i nadobojczykowych i ich serowacenie. Przebieg łagodny spostrzegano stosunkowo rzadko. Takie same spostrzeżenia po- czyniono i w innych armiach. Jak widać, istnieje różnica w przebiegu pierwszego zakażenia gruźli- czego u dorosłych rasy białej zależnie od tego, czy chory pochodzi z kraju nie zakażonego jeszcze gruźlicą, czy też zamieszkiwał w krajach euro- pejskich nie stykając się jednak w dzieciństwie z chorymi na gruźlicę. Różnica tłumaczy się przekazaną w naszych krajach przez przodków pewną odpornością na gruźlicę. Byłyby bardzo pożądane okresowe ma- sowe badania odczynami tuberkulinowymi Iudności murzyńskiej i za- mieszkałej w krajach murzyńskich ludności białej, a to w celu przeko- . nania się, czy istotnie pierwsze zakażenie gruźlicze ma tam przebieg prz-eważnie złośliwy. Do tych badań powinna pobudzić zmiana dawnego zapatrywania na przeważającą częstość nader ciężkich postaci pierwszego zakażenia w niemowlęctwie i we wczesnym dzieciństwie, która dokonała -się po przeprowadzeniu licznych badań w tym okresie życia. Pierwotna zmiana gruźlicza przebiegająca nawet z dużym zapaleniem obocznym najczęściej kończy się wygojeniem lub przejściem w okres utajenia, przerywany od czasu do czasu zaostrzeniem sprawy chorobowej. [podobne: , zagęszczanie rzęs, badania psychologiczne, rwa kulszowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.