Rozpoznanie gruźlicy płuc prosówkowej ogniskowej.

Rozpoznanie. Gruźlicy płuc prosówkowej ogniskowej w początkowym okresie rozpoznać niepodobna. O rozpoznaniu może być mowa dopiero wtedy, gdy powstaną zmiany fizyczne i radiologiczne w szczycie płucnym. Już niewielkie zmiany osłuchowe w szczytach płuc u chorego gorączkującego z powiększeniem śledziony bez wyraźnej innej sprawy chorobowej powinny nasuwać na myśl gruźlicę płuc prosówkową ogniskową. Rozpoznania staje się pewniejsze, jeżeli- badanie radiologiczne wykrywa nieco wzmożony cień wnękowy i lekkie zamglenie szczytu płucnego, a dalsza obserwacja stwierdza postępujące zmiany w szczycie, obrzmienie śledziony na tle wysiewów do niej i przerzuty w innych narządach. Rozpoznanie różnicowe. Gruźlicę płuc prosówkową ogniskową bierze się mylnie najczęściej za grypę, a postaci przeciągające się nieraz za dur brzuszny lub posocznicę. Sprawy chorobowej trwającej krótko odróżnić od grypy zwykle nie podobna, jeżeli nie ma powiększenia śledziony ani licznych przerzutów. Od duru brzusznego różni się przewlekająca się prosówkowa gruźlica płuc ogniskowa tym, że w niej nie ma zwolnienia tętna w stosunku do gorączki ani leukopenii, a odczyn zlepny Widala jest ujemny. Od mylnego rozpoznania posocznicy chroni badanie bakteriologiczne krwi i moczu, które w posocznicy może wykryć zarazki. Stwierdzenie wrót zakażenia ustroju, którymi bardzo częste są przewlekłe zakażenia jamy ustnej i nosowo-gardłowej i dopomaga także w rozpoznaniu przemawiając za posocznicą. Dla odróżnienia prosówkowej ogniskowej gruźlicy płuc od gruźlicy płuc wygojonej trzeba poddać badanego dłuższej obserwacji, zwracając uwagę na zachowanie się ogólnej ciepłoty ciała i jego wagi, odczynu Biernackiego i objawów fizycznych oraz radiologicznych. Prócz tego poszukuje się starannie objawów wysiewu w różnych narządach. [więcej w: norsept, objaw lewkowicza, przychodnia hoffmanowa rzeszów ]

Tags: , ,

No Responses to “Rozpoznanie gruźlicy płuc prosówkowej ogniskowej.”

  1. Criss Cross says:

    Zawartość witamin podawana jest na 100g owoców

  2. Natan says:

    [..] Odniesienie w tekscie do Ceny siłowni zewnętrznych[...]

  3. Liliana says:

    boję, że jak taki włókniak jednak może być niebezpieczny

Powiązane tematy z artykułem: norsept objaw lewkowicza przychodnia hoffmanowa rzeszów