PRZEWLEKŁA GRUŹLICA PŁUC KRWIOPOCHODNA.

PRZEWLEKŁA GRUŹLICA PŁUC KRWIOPOCHODNA (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA HAEMATOGENES). Gruźlica płuc prosówka przewlekła (Tuberculosis pulmonum milianis chronica). Określenie. Systematyczne badania radiologiczne klatki piersiowej stwierdziły, że prócz ostrej prosówkowej gruźlicy płuc istnieje postać przewlekła. Jest to gruźlica płuc, którą cechują: 1. ze stanowiska anatomicznego obfite, drobniutkie guzki w płucach, 2. klinicznie – nikłość objawów zarówno ogólnych, jak i w zakresie klatki piersiowej oraz przewlekły przebieg, przeważnie bezgorączkowy, niekiedy tylko przerywany lekkim wzniesieniem ogólnej ciepłoty ciała. Postać tę nazywa się także gruźlicą prosówkową płuc zimną” (tuberculosiś pulmonum miliaris frigida) lub ostygłą (Włodzimierz Filiński), by podkreślić znamienną jej cechę, mianowicie brak gorączki. Gruźlicę płuc prosówkową przewlekłą spostrzega się najczęściej w wieku młodym, między 20 a 30 rokiem życia, zdarza się wszakże ona także w drugim okresie dzieciństwa i nawet u starców. Spostrzegano ją przeważnie w toku gruźlicy włóknistej. Na ogół zdarza się nieczęsto. Anatomia patologiczna. W nielicznych przypadkach przewlekłej gruźlicy płuc prosówkowej, w których przeprowadzono badania sekcyjne, stwierdzono w obu płucach jako główną zmianę mnóstwo szarych lub szarożółtych guzków wielkości ziarnka prosa. Guzki są odgraniczone od miąższu płucnego i wystają ponad powierzchnię przekroju. Miąższ płucny jest mało przekrwiony. Prócz tego stwierdza się zapalenie okołooskrzelowe włókniste (peribronchitis fibrosa), niekiedy także rozszerzenie oskrzeli i zapalenie okołotętnicze. W tkance śródmiąższowej i w opłucnej znajdowano zmiany rozrostowe. W niektórych przypadkach stwierdzono jamy, przeważnie w szczytach płuc i w częściach obwodowych płuc, bez mas serowatych. Zmiany dotyczą obu płuc i są prawie zawsze symetryczne. [więcej w: badania medycyny pracy jak wyglądają, objaw lewkowicza, kręgosłup w sporcie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania medycyny pracy jak wyglądają kręgosłup w sporcie objaw lewkowicza