Presomnolencja.

Presomnolencję, która jest zaburzeniem świadomości lekkiego stopnia, można równie łatwo przeoczyć jak nieznacznie zaznaczone objawy zespołu psychoorganicznego. Często na początku w ciągu tygodni i miesięcy może się ona wyrażać jedynie uczuciem znużenia umysłowego i fizycznego, upośledzeniem toku myślowego, skłonnością do bezmyślnego i bezczynnego trwania, obniżeniem zainteresowań i odsunięciem się od zwykłych uciech, od ludzi i od hałasów. Następuje stępienie wrażliwości (perditio reagilitatis) i uczuć wyższych. Wszystko to może nie rozprzęgać zwartości struktury osobowości i długi czas nie obniżać zdolności chorego do pracy, tak iż otoczenie może nie widzieć zaburzeń. Przy uważnym badaniu psychiatrycznym uderza jednak spowolnienie chorych, ich utrudnione pojmowanie, obniżony napęd, rozproszenie uwagi, pewien brak osobistego udziału w życiu otoczenia, a nawet jakby zautomatyzowanie działań. Objawy te we wczesnym okresie mogą się przeplatać z objawami neurastenicznymi. Presomnolencja jest wyrazem czynnościowych zaburzeń kory mózgowej. Rozpoznanie jest jeszcze bardziej ułatwione, jeżeli zespól ten, a także zespół psychoorganiczny zejdą się z padaczkowymi. U chorych tych mogą się wytworzyć typowe dla padaczki cechy charakteropatyczne. Wprawdzie i w padaczce samoistnej (kryptogennej) zdarzają się często jakościowe zaburzenia świadomości, jednakże chodzi tu o zaburzenia o typie stanów pomrocznych, podczas gdy dla guzów mózgu znamienne są zaburzenia o charakterze presomnolencji. Do rozpoznania guza mózgu mogą się przyczynić napady o cechach ogniskowych, najczęściej jacksonowskie ruchowe lub rzadziej czuciowe, także napady zwrotne (adwersyjne). Szczególne jednak znaczenie dla psychiatrii posiadają napady hakowe (uncinate fits, Uncinatus – Aura), które można spożytkować lokalizacyjnie, gdyż zależą one od podrażnienia lub uszkodzenia zakrętu hakowego (gyrus uncinatus) i hipokampa przy guzach płata skroniowego. Chodzi tu o napadowo doznawane wrażenia zapachów lub rzadziej smaków, czasem połączone z mlaskaniem. W czasie napadu chorzy przeżywają stany marzeniowe (dreamy states), w których widzą wzrokowo (wizyjnie) sceny jak w marzeniu sennym. Nie są to oczywiście halucynacje wzrokowe (chociaż w piśmiennictwie często używa się tego określenia), gdyż przeżyciom tym brak jest sądu realizującego: chorzy nie tracą przekonania o nierzeczywistości widzianych obrazów. [hasła pokrewne: miniimplanty ortodontyczne, difenhydramina, narzędzia endodontyczne opis ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: difenhydramina miniimplanty ortodontyczne narzędzia endodontyczne opis