Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

Badanie radiologiczne we wczesnym okresie

Tuesday, July 12th, 2016

Badanie radiologiczne we wczesnym okresie gruźlicy płuc pro- sówkowej ogniskowej nie wykrywa zmian. W późniejszym .okresie (tabl. VIa) stwierdza się jednostajne zamglenie jednego ze szczytów płuc- nych, które mało wyjaśnia się podczas kaszlu, a niekiedy prócz tego jedną lub kilka plamek. W przypadkach pierwotnego ogniska w szczy- cie płucnym stwierdza się nadto ciemne okrągłe ognisko we wnęce, za- leżne od powiększenia węzłów chłonnych. Przy wysiewaniu prątki gruźlicy dostają się niekiedy także do du- żego krążenia. Wtenczas powstają przerzuty, najczęściej do błon surowiczych, wywołując zapalenie opłucnej, nieraz w postaci nawraca- jącej, osierdzia, lub, co bywa częściej, kilku błon surowiczych na raz. Przerzuty za pośrednictwem krwi mogą powstawać także w śledzionie, stawach, kościach, narządzie wzroku (gruzełki w naczyniówce – i w ciałku rzęskowym), w krtani, tarczycy, węzłach chłonnych ulegają- cych wtedy nieznacznemu obrzmieniu (micropolyadenopathia tuberculosa haematogenes), w skórze (rumień guzowaty), w nerkach, nadnerczach itd. Przerzuty do opon mózgowych (tuberculosis meningealis Deyckego) ce- chujące się anatomicznie tylko obecnością gruzełków w oponach bez wy- sięku wywołują przejściowe porażenie mięśni ocznych, kończyny itd., a czasami nawet niepokojący obraz zapalenia opon mózgowych. Przerzuty mają zwykle przebieg łagodny i kończą się przeważnie pra- wie zupełnym cofnięciem się wywołanych przez nie objawów. Objawy w zakresie innych narządów mogą powstać także na tle zatrucia ustroju jadami gruźliczymi. Nie mają one wtenczas podło-ża anatomicznego w postaci gruzełków . . Gruźlica płuc prosówkowa ogniskowa nie ma określonego czasu trwa- nia. Z poprawą stanu alergii we wczesnym okresie jej objawy mogą szybko się- cofnąć. Jeżeli jednak ognisko gruźlicze nie wygoi się doszczę- tnie” to choroba może powracać, gdy odporność ustroju ponownie się załamie i gdy wskutek tego nastąpi zaostrzenie ogniska gruźliczego (najczęściej węzłów wnękowych płuc) i jego rozpad a następnie zawle- czenie zeń prątków gruźlicy do małego krążenia. W ciężkich przypadkach gorączka, czasami nawet wysoka, wzbudzająca podejrzenie w kierunku duru brzusznego, może trwać 5-6 tygodni i dłużej i przechodzić stop- niowo w stan podgorączko-wy, po czym ustępuje. Jeżeli wysiewy od czasu do czasu powtarzają się, to objawy kliniczne w okolicy szczytów płuc- nych stają ,się coraz. wyraźniejsze, wskutek tworzenia się coraz liczniej- szych gruzełków, które powstają obok siebie a następnie bliznowacieją. W końcu sprawa przechodzi w gruźlicę płuc włóknistą zagęszczającą ograniczoną. [przypisy: , Zdrowa żywność, odzież dla dzieci, dieta i odchudzanie ]