Posts Tagged ‘trener personalny’

Pierwotne ognisko gruzlicze sadowi sie

Tuesday, July 12th, 2016

Pierwotne ognisko gruźlicze sadowi się przeważnie w płucach. w statystyce Janusza Zeuuiiuio: na 100 dzieci z anatomicznie uchwytną gruźlicą ognisko pierwotne było usadowione w płucach w 81% (w 81 przypadkach), w węzłach chłonnych śródpiersia w 30% (30 przypadków), w przewodzie pokarmowym w 3, w węzłach krezkowych w 3, w płucu i jelitach w 2; w jednym przypadku ogniska pier- wotnego nie wykryto. W statystyce Gohna, opartej na przeszło 2,000 sekcyj, wykryto ognisko pierwotne w płucach w 95,9%, w statystyce Aschoffa prawie w 90%. Ognisko pierwotne gruźlicze bywa częściej w prawym płucu. Może orio powstać w każdej części płuc, przeważnie jednak sadowi się w miejscach płuc najlepiej przewietrzanych, mianowicie w środkowej części płuc, a więc w dolnej części górnego płata i w górnej części dol- nego a w prawym płucu także w środkowym płacie, natomiast rzadko bywa w szczytach płuc. Zatem naj częstsza siedziba pierwotnego ogniska gruźliczego w płucach jest inna niż poźniejszych ognisk gruźliczych powstających na tle przerzutów lub zakażenia dodatkowego i sadowią- cych się przeważnie w częściach płuc gorzej przewietrzanych, miano- wicie w bocznej okolicy podobojczykowej lub w szczytach płuc. W materiale sekcyjnym Janusza Z€:ylanda znajdowało się pierwotne ognisko w prawym płucu w 62,6% (w 52 na 83 przypadki), wśród tego w górnym płacie w 59,6% (w 31 przyp.), w środkowym placie w 19,2% (w 10 przypadkach) i w dol- nym płacie w 21,2% (w 11 przypadkach) oraz w lewym płucu w 37,4% (w 31 przy- padkach), mianowicie w dolnym płacie w 61,3% (w 19 przypadkach) i w górnym w 38,7% (w 12 przypadkach). W statystyce Gohna pierwotne ognisko gruźlicze znajdowało się w szczytach płuc tylko w 7,76% przypadków, wśród tego w· prawym szczycie tylko w 1,76%. Pierwotne ognisko gruźlicze sadowi się w płucu prawie zawsze tuż pod opłucną. Zatem jest to “foeus primitivus tubereulosus juxtapleuralis” w odmianach śródpiersiowej (mediastinaIis), korowej (corticalis), i usa- dowionej we wcięciu międzypłatowym (seissuralis), zależnie od tego, pod jaką opłucną ognisko się znajduje. Ognisko pierwotne bywa przeważnie tylko jedno (foeus tubereulosus primitivus solitarius), rzadziej bywa ich na raz kilka a wtenczas naj- częściej dwa. Liczne ogniska pierwotne powstają w razie zakażenia dużą liczbą zjadliwych prątków. [patrz też: , trener personalny, proktolog, tusz do rzęs ]