Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Pierwotna zmiana gruźlicza.

Monday, February 19th, 2018

Pierwotna zmiana gruźlicza może rozpoczynać się także ostro wysoką gorączką przebiegającą tak jak w grypie, durze brzusznym lub zimnicy. Równocześnie można czasami stwierdzić obrzmienie śledziony. Jest to stan chorobowy, opisany jako “typhobacillosis Landouzy”. Często jako pierwszy widoczny objaw pierwszego zakażenia gruźliczego, zwłaszcza u dzieci, stwierdza się rumień guzowaty, poprzedzony zwykle na parę dni gorączką. Zatem rumień guzowaty powinien zawsze pobudzać do bardzo dokładnego badania płuc metodami podstawowymi i metodą radiologiczną. Może on pojawiać się także w drugorzędnym okresie gruźlicy jako wyraz rozsiewania się zarazków gruźlicy za pośrednictwem krwi. Wymienione wyżej objawy pojawiają się najczęściej pod koniec okresu przedalergicznego i na początku alergicznego po pierwszym zakażeniu prątkami gruźlicy. Badanie przedmiotowe klatki piersiowej podstawowymi metodami bardzo często nie wykrywa żadnych zmian. Bez badania radiologicznego uchodzą uwagi lekarza nieraz nawet rozleglejsze nacieki okołoogniskowe, a to dlatego, że są one usadowione bardzo często głęboko w płucu i nieraz otoczone rozdętą tkanką płucną. Toteż w ich miejscu stwierdza się często tylko lekkie skrócenie odgłosu opukowego i osłabienie szmeru oddechowego na ograniczonej przestrzeni. Wyraźne stłumienie odgłosu opukowego z osłabieniem szmeru oddechowego bez szmerów dodatkowych bywa w przypadkach nacieku pierwotnego, gdy on zajmuje znaczną część płata płucnego. W związku z najczęstszą siedzibą ogniska pierwotnego w środkowej części płuc objawy te stwierdza się przeważnie w środkowym polu płucnym bliżej kręgosłupa tam, gdzie znajdują się węzły chłonne. Jeżeli powiększenie węzłów jest znaczniejsze, to zmiany opukowe i osłuchowe można stwierdzić także w odpowiednim szczycie płucnym, zależnie od jego niedodmy, powstałej na tle ucisku przez węzły. Stłumienie odgłosu opukowego i osłabienie szmeru oddechowego w szczycie płucnym stwierdza się także w tych przypadkach, w których duży naciek pierwotny sadowi się w szczycie. W przypadkach znaczniejszego nacieku pierwotnego można nieraz stwierdzić obniżenie dolnej granicy odpowiedniego płuca na tle jego rozdęcia. W okresie serowacenia pierwotnego nacieku mogą być słyszalne trzeszczenia i szmer oddechowy oskrzelowy. [więcej w: , Studnie głębinowe, zagęszczanie rzęs, olejek arganowy ]

Rozpoznanie pierwszego zakażenia gruźliczego.

Saturday, February 17th, 2018

Rozpoznanie pierwszego zakażenia gruźliczego nie jest łatwe, zwłaszcza u dorosłych. We wczesnym dzieciństwie i u niemowląt przemawiają za tą sprawą stan gorączkowy, kaszel, typowy obraz rentgenowski, przyśpieszenie opadania krwinek i dodatni odczyn tuberkulinowy, zwłaszcza jeżeli równocześnie stwierdza się świeże przerzuty gruźlicze. Z powstaniem dodatniego odczynu tuberkulinowego nieraz pojawia się również rumień guzowaty. Jest to objaw nasuwający na myśl zakażenie gruźlicze. W rozpoznaniu może być pomocne badanie opłuczyn żołądkowych na czczo co do prątków Kocha. Nieraz jednak jedynym objawem jest dodatni odczyn tuberkulinowy. U dorosłych rozpoznanie pierwotnej zmiany gruźliczej, zwłaszcza przebiegającej nie typowo, jest pewne tylko wtenczas, gdy odczyn tuberkulinowy przedtem ujemny staje się dodatni. Doniosłej wskazówki rozpoznawczej, zwłaszcza u dzieci, dostarcza nieraz zestawienie rentgenogramów płuc z wynikami opukiwania i osłuchiwania klatki piersiowej. Mianowicie rentgenograficznie stwierdza się szybko powstający, niekiedy w ciągu paru dni, duży cień, który jest wyrazem zapalenia okołoogniskowego (tzw. pierwotnego nacieku), a opukiwanie  często i osłuchiwanie nie wykrywa żadnych zmian albo tylko bardzo nieznaczne. Stwierdzenie rentgenograficznie zwapniałego zespołu pierwotnego pozwala odróżnić od pierwotnego nacieku naciek wtórny powstający dookoła węzłów pierwotnego ogniska przy rozbudzeniu ognisk gruźliczych. Jak już zaznaczyłem, zespół pierwotny nie zawsze jednak może być wykryty badaniem radiologicznym. Nie często nadużywa się rozpoznania gruźlicy węzłów oskrzelowych i wnękowych u dorosłych         – sprawy chorobowej częstszej w wieku dziecięcym. Węzły te istotnie obrzmiewają w okresie zmiany gruźliczej pierwotnej i ich powiększenie może pozostać na całe życie, pomimo wygaśnięcia czynnej sprawy gruźliczej. [hasła pokrewne: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, Studnie głębinowe, bielizna damska sklep internetowy ]