Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Pierwotna zmiana gruzlicza moze rozpoczynac

Tuesday, July 12th, 2016

Pierwotna zmiana gruźlicza może rozpoczynać się także ostro wysoką gorączką przebiegającą tak jak w grypie, durze brzusznym lub zimnicy. Równocześnie można czasami stwierdzić obrzmienie śledziony. Jest to stan chorobowy, opisany jako “typhobacillosis Landouzy”. Często jako pierwszy widoczny objaw pierwszego zakażenia gruźliczego, zwłaszcza u dzieci, stwierdza się rumień guzowaty, poprzedzony zwykle na parę dni gorączką. Zatem rumień guzowaty powienie zawsze pobudzać do bardzo dokładnego badania płuc metodami podstawowymi i metodą radiologiczną. Może on pojawiać się także w drugorzędnym okresie gruźlicy jako wy- raz rozsiewania się zarazków gruźlicy za pośrednictwem krwi. Wymienione wyżej objawy pojawiają się najczęściej pod koniec okresu przedalergicznego i na początku alergicznego po pierwszym zakażeniu prątkami gruźlicy. Badanie przedmiotowe klatki piersiowej podstawowymi metodami bardzo często nie wykrywa żadnych zmian. Bez badania radiologicznego uchodzą uwagi lekarza nieraz nawet rozleglejsze nacieki okołoogniskowe, a to dlatego, że są one usadowione bardzo często głęboko w płucu i nie- raz otoczone rozdętą tkanką płucną. Toteż w ich miejscu stwierdza się często tylko lekkie skrócenie odgłosu opukowego i osłabienie szmeru oddechowego na ograniczonej przestrzeni. Wyrazne stłumienie odgłosu opukowego z osłabieniem szmeru oddechowego bez szmerów dodatko- wych bywa w przypadkach nacieku pierwotnego, gdy on zajmuje zna- czną część płata prucnego. W związku z naj częstszą siedzibą ogniska pierwotnego w środkowej części płuc objawy te stwierdza się przeważnie w środkowym polu płucnym blrzej kręgosłupa tam, gdzie znajdują się węzły chłonne. J ezeli powiększenie węzłów jest znaczruejsze, to zmiany opukowe i osłuchowe można stwierdzić takze w odpowiednim szczycie płucnym, zaleznie od jego niedodmy, powstałej na tle ucisku przez wę- zły. Stłumienie odgłosu opukowego i osłablenie szmeru oddechowego w szczycie płucnym stwierdza się takżew tych przypadkach, w których duży naciek pierwotny sadowi się w szczycie. W przypacikach znaczniej- szego nacieku pierwotnego mo zna nieraz stwierdzic obnizenie dolnej granicy odpowiedniego płuca na tle jego rozdęcia. W okresie serowacenia pierwotnego nacieku mogą być słyszalne trze- szczenia i szmer oddechowy oskrzelowy, [więcej w: , Studnie głębinowe, zagęszczanie rzęs, olejek arganowy ]

Rozpoznanie pierwszego zakazenia gruzliczego nie

Tuesday, July 12th, 2016

Rozpoznanie pierwszego zakażenia gruźliczego nie jest łatwe, zwłaszcza u dorosłych. We wczesnym dzieciństwie i u niemowląt przemawiają za tą sprawą stan gorączkowy, kaszel, typowy obraz rentgenowski, przyśpieszenie opadania krwinek i dodatni odczyn tuberkulinowy, zwłaszcza jeżeli równocześnie stwierdza się świeże przerzuty gruźlicze. Z powstaniem dodatniego odczynu tuberkulinowego nieraz pojawia się również rumień guzowaty. Jest to objaw nasuwający na myśl zakażenie gruźlicze. W rozpoznaniu może być pomocne badanie opłuczyn żołądkowych na czczo co do prątków Kocha. Nieraz jednak jedynym objawem jest do- datni odczyn tuberkulinowy. U dorosłych rozpoznanie pierwotnej zmiany gruźliczej, zwłaszcza prze- biegającej nie typowo, jest pewne tylko wtenczas, gdy odczyn tuberku- linowy przedtem ujemny staje się dodatni. Doniosłej wskazówki rozpoznawczej, zwłaszcza u dzieci, dostarcza nie- raz zestawienie rentgenogramów płuc z wynikami opukiwania i osłuchi- wania klatki piersiowej. Mianowicie rentgenograficznie stwierdza się szybko powstający, niekiedy w ciągu paru dni, duży cień, który jest wy- razem zapalenia okołoogniskowego (tzw. pierwotnego nac ieku), a opuki- wanie a często i osłuchiwanie nie wykrywa żadnych zmian albo tylko bardzo nieznaczne. Stwierdzenie rentgenograficznie zwapniałego zespołu pierwotnego p- zwala odróżnić od pierwotnego nacieku naciek wtórny powstający do- okoła węzłów pierwotnego ogniska przy rozbudzeniu ognisk gruźliczych. Jak już zaznaczyłem, zespół pierwotny riie zawsze jednak może być wykryty badaniem radiologicznym. Szczesć nie często nadużywa się rozpoznania gruźlicy węzłów o-s rzelowych i wnękowych u dorosłych – sprawy cho- robowej częstszej w wieku dziecięcym. Węzły te istotnie obrzmiewają w okresie zmiany gruźliczej pierwotnej i ich powiększenie może pozostać na całe życie, pomimo wygaśnięcia czynnej sprawy gruźli- czej. [hasła pokrewne: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, Studnie głębinowe, bielizna damska sklep internetowy ]