Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Plwociny chory wcale nie odpluwa

Tuesday, July 12th, 2016

Plwociny chory wcale nie odpluwa albo tylko niewiele. Prątków gruźlicy w niej przeważnie nie ma lub wykrywa się je po długich poszu- kiwaniach. Bardzo często bywa krwioplucie, lecz nieobfite, bez gorączki. Ogólna ciepłota ciała bywa przeważnie prawidłowa, nawet w późniejszych okresach choroby. Od czasu do czasu mogą jednak poja- wiać się krótkotrwałe stany podgorączkowe, a u kobiet często spo- strzega się lekkie wzniesienia ogólnej ciepłoty ciała przed regularnością. Cera twarzy bywa często szarawa, nieco sinawa, odżywienie podupadłe. Tętno – często przyśpieszone. Objawy w zakresie płuc są bardzo nikłe i dotyczą zazwyczaj obu szczytów płuc i okolic nadwnękowych. Mianowicie w tych miej- scach stwierdza się najwyżej lekkie skrócenie lub przytłumienie od- głosu opukowego, szmer pęcherzykowy osłabiony lub zaostrzony, zale- dwie kilka świstów podczas kaszlu i lekkie trzeszczenia, czasami dźwię- czne. Drobniutkie rzężenia dźwięczne, zbliżone do trzeszczeń, pojawia- jące się po kaszlu są; zdaniem Zdzisława Goreckiego, charakterystyczne dla omawianej choroby, nie są jednak objawem stałym. Prześwietlanie promieniami, rentgenowskimi także nie wykrywa więk- szych zmian. W przeciwieństwie do tego badanie rentgenograficzne stwierdza rozległe zmiany usadowione prawie zawsze w obu płucach i prawie zawsze symetrycznie, zwłaszcza na początku choroby. Są to liczne, drobniutkie plamki, o średnicy mniej więcej 1-3 mm, okrągławe, o brzegach dość delikatnych, rozrzucone na sza- rym tle płucnym. Przebieg choroby bywa rożny. Gruźlica płuc prosówkowa prze- wlekła moźe przez długi czas mało wpływać na sprawność chorego, tak iż chory nie przerywa miesiącami a nawet latami swej pracy zawodowej. Częściej stan chorego pogarsza się od czasu do czasu w związku z no- wymi wysiewami, do których skłonność cechuje chorobę. Pogorszenie bywa nieraz nieznaczne: . pojawiają się krótkotrwałe niewielkie wznie- sienia ogólnej ciepłoty ciała z nieznacznym wzmożeniem kaszlu i du- szności uchodzące za nieżyt oskrzeli, lekkie zapalenie opłucnej, grypę itd. W okresie pogorszenia stwierdza się niekiedy obrzmienie niektórych węzłów chłonnych obwodowych lub przerzuty za pośrednictwem krwi w dużym krążeniu. [przypisy: , Siłownie zewnętrzne, salon fryzjerski mokotów, rwa kulszowa ]

Dnia 27. II. 1955 r.

Tuesday, July 12th, 2016

Dnia 27. II. 1955 r. był po raz pierwszy badany przez psychiatrę, który z podej- rzeniem na guz mózgu (ropień) skierował go do Kliniki Chorób Psychicznych AM w Gdańsku. Przyjęty następnego dnia. Nastrój euforyczny, dowcipkuje, ruchowo spowolniały, uprzejmy, zborny, posłuszny. Skarży się na bóle głowy, lecz wszystkie dolegliwości przypisuje chorobie woreczka żółciowego. Łączność afektywna z oto- czeniem bardzo dobra. Chory nie przejmuje się faktem przebywania w klinice. Upośledzenie zdolności zapa.miętywania bardzo nieznaczne. Czynne skupienie uwagi dość dobre, bierne – wyraźnie upośledzone. Przy wysiłku umysłowym pierwsze wy- niki dobre, szybko jednak następuje zmęczenie i rozproszenie uwagi (presomnolen- cia). Chory dużo sypia, również w dzień. Jest zupełnie bezkrytyczny w stosunku do mnożących się objawów dowcipkowania (moria). Dowcipy jego mają posmak erotyczny. Badanie neurologiczne nie wykryło najmniejszych odchyleń od stanu prawidło- wego. Dno oka bez zmian. Chory podmiótowo skarży się na słabszy wzrok. Wszyst- kie badania laboratoryjne wypadły ujemnie. Dnia 8. III. wykonano odmę mózgową drogą podpotyliczną. Chory zabieg zniósł bardzo dobrze. Pneumoencefalografia wy- kazała (ryc. 62): poszerzenie układu komorowego. nieco wiecej po stronie prawej. Do światła komór bocznych wpuklają się bardzo duże (obrzękłe) sploty naczyniów- kowe. Rogi tylne nie wykształcone. Rowki na sklepistości mózgu nie wypełniły sie. Minimalna ilość powietrza w zbiornikach podstawy. Współczynnik Evansa – 0,35. Płyn mózgowo-rdzeniowy: przeźroczysty, bezbarwny, Pandy + +, Norme-Apelt +, pleocytoza – 523, jednojądrzastych – 40%, białko całkowite – 1,32%. Odczyny ki- łowe ujemne. [więcej w: , surówki bawełniane, rwa kulszowa, indywidualne kalendarze trójdzielne ]