Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Dnia 27. II. 1955 r.

Tuesday, July 12th, 2016

Dnia 27. II. 1955 r. był po raz pierwszy badany przez psychiatrę, który z podej- rzeniem na guz mózgu (ropień) skierował go do Kliniki Chorób Psychicznych AM w Gdańsku. Przyjęty następnego dnia. Nastrój euforyczny, dowcipkuje, ruchowo spowolniały, uprzejmy, zborny, posłuszny. Skarży się na bóle głowy, lecz wszystkie dolegliwości przypisuje chorobie woreczka żółciowego. Łączność afektywna z oto- czeniem bardzo dobra. Chory nie przejmuje się faktem przebywania w klinice. Upośledzenie zdolności zapa.miętywania bardzo nieznaczne. Czynne skupienie uwagi dość dobre, bierne – wyraźnie upośledzone. Przy wysiłku umysłowym pierwsze wy- niki dobre, szybko jednak następuje zmęczenie i rozproszenie uwagi (presomnolen- cia). Chory dużo sypia, również w dzień. Jest zupełnie bezkrytyczny w stosunku do mnożących się objawów dowcipkowania (moria). Dowcipy jego mają posmak erotyczny. Badanie neurologiczne nie wykryło najmniejszych odchyleń od stanu prawidło- wego. Dno oka bez zmian. Chory podmiótowo skarży się na słabszy wzrok. Wszyst- kie badania laboratoryjne wypadły ujemnie. Dnia 8. III. wykonano odmę mózgową drogą podpotyliczną. Chory zabieg zniósł bardzo dobrze. Pneumoencefalografia wy- kazała (ryc. 62): poszerzenie układu komorowego. nieco wiecej po stronie prawej. Do światła komór bocznych wpuklają się bardzo duże (obrzękłe) sploty naczyniów- kowe. Rogi tylne nie wykształcone. Rowki na sklepistości mózgu nie wypełniły sie. Minimalna ilość powietrza w zbiornikach podstawy. Współczynnik Evansa – 0,35. Płyn mózgowo-rdzeniowy: przeźroczysty, bezbarwny, Pandy + +, Norme-Apelt +, pleocytoza – 523, jednojądrzastych – 40%, białko całkowite – 1,32%. Odczyny ki- łowe ujemne. [więcej w: , surówki bawełniane, rwa kulszowa, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Sadowiac sie blisko przepony pierwotny

Tuesday, July 12th, 2016

Sadowiąc się blisko przepony pierwotny zespół zapalny może wywo- łać przypadłości brzuszne, zwłaszcza bóle w dołku sercowym, które mogą wieść do mylnego rozpoznania choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, kamicy żółciowej, a nawet zapalenia wyrostka robaczko- wego. Przyczyną tych dolegliwości jest zapaleni.e opłucnej przeponowej, powstałe na tle zapalnego zespołu pierwotnego, oraz ucisku przez węzły zespołu na nerw błędny lub przeponowy. Obok łagodnych znane są postaci z łoś l i we pierwszego zakażenia gruźliczego. Spotyka się je zwłaszcza często u niemowląt i we wczesnym dzieciństwie. Co do dorosłych, to takie postaci widziano szczególnie często wśród Murzynów, uczestników wojny światowej 1914-1918, oraz wśród białych, którzy żyjąc w koloniach w swych farmach nie stykali się z gru- źlicą. Pierwotna zmiana gruźlicza kończyła się u tych osób warmii fran- cuskiej prawie w 25ro ostrą gruźlicą prosówkową, w 30% ostrym sero- watym zapaleniem odoskrzelowym lub rzekomo płatowym; mniej więcej w ostrą gruźlicą opłucnej, osierdzia i otrzewnej. Powstawanie tych chorób poprzedzał 1-2-mie.sięczny okres, podczas którego zwra- cał na siebie uwagę postępujący zanik tkanki tłuszczowej podskórnej, zwiotczenie mięśni i skóry oraz równoczesne obrzmienie węzłów nadoboj- czykowych. Zgon następował szybko, już po kilku tygodniach. Na sekcji stwierdzano w 75-85ro przypadków znaczne obrzmienie węzłów, zwłaszcza wnękowych i nadobojczykowych i ich serowacenie. Przebieg łagodny spostrzegano stosunkowo rzadko. Takie same spostrzeżenia po- czyniono i w innych armiach. Jak widać, istnieje różnica w przebiegu pierwszego zakażenia gruźli- czego u dorosłych rasy białej zależnie od tego, czy chory pochodzi z kraju nie zakażonego jeszcze gruźlicą, czy też zamieszkiwał w krajach euro- pejskich nie stykając się jednak w dzieciństwie z chorymi na gruźlicę. Różnica tłumaczy się przekazaną w naszych krajach przez przodków pewną odpornością na gruźlicę. Byłyby bardzo pożądane okresowe ma- sowe badania odczynami tuberkulinowymi Iudności murzyńskiej i za- mieszkałej w krajach murzyńskich ludności białej, a to w celu przeko- . nania się, czy istotnie pierwsze zakażenie gruźlicze ma tam przebieg prz-eważnie złośliwy. Do tych badań powinna pobudzić zmiana dawnego zapatrywania na przeważającą częstość nader ciężkich postaci pierwszego zakażenia w niemowlęctwie i we wczesnym dzieciństwie, która dokonała -się po przeprowadzeniu licznych badań w tym okresie życia. Pierwotna zmiana gruźlicza przebiegająca nawet z dużym zapaleniem obocznym najczęściej kończy się wygojeniem lub przejściem w okres utajenia, przerywany od czasu do czasu zaostrzeniem sprawy chorobowej. [podobne: , zagęszczanie rzęs, badania psychologiczne, rwa kulszowa ]