Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Dnia 8. X. wykonano odme

Tuesday, July 12th, 2016

Dnia 8. X. wykonano odmę dokomorową, która wykazała objawy guza przedniej części komory III ze znacznym wodogłowiem układu komorowego, po czym wyko- nano zabieg operacyjny przy ciepłocie ciała 30°. Stwierdzono, że do światła komory bocznej prawej sterczy w okolicy otworu Monroego przyczepiony do splotu naczynio- wego guz o groniastym wyglądzie, nakrapiany białoszarymi punkcikami. Guz odcięto od splotu i usunięto. W bardzo rozdętej przedniej części komory III odkryto dalszą część guza, wrastającą w przednią ścianę komory bocznej i podstawę płata czoło- wego. Również tę część guza usunięto w całości. Krwawienie opanowano koagulacją i spongostanern, po czym zeszyto twardówkę i zamknięto czaszkę w zwykły sposób. Operował prof. Kunicki. W pierwszych trzech dobach po zabiegu stan chorego był dobry. W czwartej dobie nastąpiło pogorszenie: zwyżka ciepłoty ciała, spadek ciśnie- nia krwi, przy zachowanym stanie świadomości. Chory zmarł dnia 12. X. 1962. Rozpoznanie histopatologiczne: craniopharyngeoma. Sekcja wykonana przez prof. Kunickiego wykazała wodogłowie wewnętrzne komór bocznych znacznego stopnia, rozmiękanie w Ścianach III komory, sięgające do plaszczyzny spoidła szarego, rcz- miękanie zawojów podspoidłowych. Pozostałości nowotworu nie stwierdzono. Utkanie splotu naczyniowego z licznymi zwapnieniami i obrzękiem podścieliska łącznotkanko- wego. Bezpośrednią przyczyną zgonu było zapalenie i obrzęk pIUC. Jak kończy żona zmarłego: “Udany. zabieg w r. 1955 darował mu 7 lat czynnego, intensywnego życia”. [podobne: , prawo medyczne, psycholog Kraków, implanty Warszawa ]