Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Odma dokomorowa.

Sunday, February 25th, 2018

Dnia 8. X. wykonano odmę dokomorową, która wykazała objawy guza przedniej części komory III ze znacznym wodogłowiem układu komorowego, po czym wykonano zabieg operacyjny przy ciepłocie ciała 30°. Stwierdzono, że do światła komory bocznej prawej sterczy w okolicy otworu Monroego przyczepiony do splotu naczyniowego guz o groniastym wyglądzie, nakrapiany białoszarymi punkcikami. Guz odcięto od splotu i usunięto. W bardzo rozdętej przedniej części komory III odkryto dalszą część guza, wrastającą w przednią ścianę komory bocznej i podstawę płata czołowego. Również tę część guza usunięto w całości. Krwawienie opanowano koagulacją i spongostanem, po czym zeszyto twardówkę i zamknięto czaszkę w zwykły sposób. Operował prof. Kunicki. W pierwszych trzech dobach po zabiegu stan chorego był dobry. W czwartej dobie nastąpiło pogorszenie: zwyżka ciepłoty ciała, spadek ciśnienia krwi, przy zachowanym stanie świadomości. Chory zmarł dnia 12. X. 1962. Rozpoznanie histopatologiczne: craniopharyngeoma. Sekcja wykonana przez prof. Kunickiego wykazała wodogłowie wewnętrzne komór bocznych znacznego stopnia, rozmiękanie w ścianach III komory, sięgające do płaszczyzny spoidła szarego, rozmiękanie zawojów podspoidłowych. Pozostałości nowotworu nie stwierdzono. Utkanie splotu naczyniowego z licznymi zwapnieniami i obrzękiem podścieliska łącznotkankowego. Bezpośrednią przyczyną zgonu było zapalenie i obrzęk płuc. Jak kończy żona zmarłego: “Udany zabieg w r. 1955 darował mu 7 lat czynnego, intensywnego życia”. [podobne: , prawo medyczne, psycholog Kraków, implanty Warszawa ]