Posts Tagged ‘protetyka’

Zespól maniakalny widywano czesto w

Tuesday, July 12th, 2016

Zespół maniakalny widywano często w przebiegu duru brzusznego wśród żołnierzy w czasie obydwóch wojen światowych. Nastrój maniakalny sprzęga się tutaj w szczególny sposób z błogostanem. Ponieważ sensorium bywa tutaj mniej lub więcej przyćmione, a krytycyzm obniżony, urojenia wieikościowe przybierają niekiedy dość znaczne rozmiary. Na podstawie opisu tych psychoz, którym nadawano czasem niesłusznie nazwę delirium, trudno sobie wyrobić sąd, czy też przypadkiem nie chodziło o konfabulacje przy or- ganicznym zespole amnestycznym Korsakowa, który w okresie zdrowienia po durze brzusznym nie należy do rzadkości. Czasem w praktyce odróżnienie organicznej euforii od czynnościowej manii nastręcza duże trudności. . Zespół depresyjny bywa czasem powikłaniem okresu zdrowienia. Widywano niekiedy zespół maniakalny w okresie gorączki z przejściem w de-. presję W okresie zdrowienia. Depresje te kojarzą się często z zespołem neura- steniczno-hipochondrycznym, który zazwyczaj, w miarę jak chory powraca do sił, słabnie i ustępuje. W ogóle zespół neurasteniczny w okresie zdrowienia zdaje się przeważać nad wszystkimi innymi. Niektórzy autorzy stwierdzili 60-70% neurasteników wśród ozdrowieńców po durze brzusznym. Zespół kręgu schizofrenicznego z katatonią i postacią para- noidalną na czele nie należą do szczególnych rzadkości. Rokowanie w tych psychozach schizofrenoidalnych, choćby przebiegały naj burzliwiej , jest dobre. W szpitalach psychiatrycznych, w których możliwości badania internistycznego są niekorzystne, bardzo często przeocza się tło zakaźne i rozpoznaje schizofre- nię. Stąd w statystykach spotkać można tak wiele przypadków schizofrenii wyleczonych bez ubytków. Zespół kataleptyczny najczęściej wskazuje na zapalne zajęcie móz- gowia. Tutaj również trzeba się wystrzegać zbyt pochopnego rozpoznawania schizofrenii katatonicznej. [przypisy: , zagęszczanie rzęs, oczyszczalnie przydomowe, protetyka ]