Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

Sofosbuwir, Velpatasvir i Voxilaprewir do wcześniej leczonego zakażenia HCV ad 7

Wednesday, April 25th, 2018

Ośmiu z 14 pacjentów, którzy mieli nawrót, miało zakażenie genotypem 3a HCV, 5 miało zakażenie genotypem 1a, a miało zakażenie genotypem 1b (tabela S6 w dodatkowym dodatku). Testowanie odporności wirusów
Spośród 248 pacjentów, którzy otrzymali sofosbuwir-welpataswir-voxilaprewir w badaniu POLARIS-1 i dla których dostępne były dane dotyczące sekwencji wirusa, 205 (83%) miało podstawienia wirusowe związane z opornością na inhibitory NS3 lub inhibitory NS5A na początku badania, które występowały u co najmniej 15 pacjentów. % sekwencji czyta. Spośród tych pacjentów 97% (199 z 205) miało utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną w porównaniu z 98% pacjentów bez podstawień związanych z opornością na początku badania (Tabela S7 w Dodatku uzupełniającym). Spośród 6 pacjentów, u których wystąpił nawrót, u pacjenta z zakażeniem HCV w genotypie 4 wystąpiła substytucja związana z opornością na NS5A Y93H (Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym). …read more

Niwolumab pierwszej linii w stopniu IV lub nawrotowym niedrobnokomórkowym raku płuc ad

Wednesday, April 25th, 2018

Wśród 10 pacjentów z poziomem ekspresji PD-L1 wynoszącym 5% lub więcej, odsetek obiektywnych odpowiedzi wynosił 50%, wskaźnik przeżycia wolnego od progresji w 24 tygodniu wynosił 70%, a mediana czasu przeżycia wolnego od progresji wynosiła 10,6 miesiąca. 13 Chociaż zwiększający się poziom ekspresji PD-L1 wiązał się z większą korzyścią w rozszerzonej kohorcie, aktywność kliniczną obserwowano również u pacjentów z niskim poziomem ekspresji PD-L1 lub bez ekspresji PD-L1.12 Na podstawie tych wstępnych danych zestaw i stwierdzenie, że około 12 do 15% pacjentów miało wynik PD-L1 wykazujący ekspresję między 1% a 4% w badaniach niwolumabu obejmujących pacjentów z NSCLC (Bristol-Myers Squibb, dane w pliku), przeżycie wolne od progresji wśród pacjentów z PD-L1 poziom ekspresji 5% lub więcej wybrano jako pierwszorzędowy punkt końcowy, ponieważ przypuszczano, że ta populacja będzie bardziej podatna na przeżycie bez progresji w przypadku niwolumabu niż u pacjentów z mniejszą (<5%) Poziom ekspresji PD-L1. Ze względu na złożoność układu odpornościowego badane są biomarkery odpowiedzi na środki immunoonkologiczne poza poziomami ekspresji PD-L1. Wczesne dane potwierdzają hipotezę, że wysokie obciążenie mutacją nowotworu może zwiększać prawdopodobieństwo korzyści z immunoterapii, ponieważ wysokie obciążenie mutacją nowotworu może zwiększać immunogenność guza poprzez zwiększenie liczby neoantygenów, które są rozpoznawane przez komórki T jako nie-osobne, prowadząc do odpowiedź immunologiczna przeciwnowotworowa.14
Przedstawiamy wyniki międzynarodowego, randomizowanego, otwartego badania fazy 3 (CheckMate 026), które porównywało skuteczność i bezpieczeństwo niwolumabu z chemioterapią opartą na platynie jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z IV stadium lub nawrotowym NSCLC z poziom ekspresji PD-L1 wynoszący 5% lub więcej (pierwotna populacja analizy skuteczności) i te z poziomem ekspresji PD-L1 wynoszącym 1% lub więcej (populacja wtórnej analizy skuteczności). Ponadto przedstawiamy analizę eksploracyjną w celu oceny wpływu obciążenia mutacjami nowotworowymi na wyniki leczenia. …read more

Uzależnienia- jak sobie z nimi radzić?

Tuesday, February 27th, 2018

Girl holding vodka,pills and cigarettesCzy można się uzależnić od czynności? Jak wynika z ostatnich badań – można, a wiele czynności potrafi uzależnić równie mocno, jak alkohol, nikotyna czy narkotyki. Doskonałym dowodem na to, jak silnie może uzależnić pewna czynność, jest hazard. Gry hazardowe stanowią jeden z poważniejszych problemów współczesnego świata, a grono nałogowych graczy wciąż się poszerza. Wprawdzie hazard nie jest zjawiskiem nowym, jednak na dobre rozwinął się on w XX wieku. Moda na kasyna, salony gier oraz kasyna online sprawia, że gry hazardowe są coraz bardziej powszechną rozrywką. …read more

Bóle brzucha – najważniejsze informacje na ich temat.

Tuesday, February 27th, 2018

6032551-bol-brzucha-900-664[1]Mogą sprawić wiele problemów, i choć wielu z nas zwykło je ignorować, mogą być objawem wielu poważnych problemów ze zdrowiem. Bóle brzucha to częsta przypadłość, która może być spowodowana licznymi czynnikami. Bez względu na to, jaki charakter mają bóle brzucha, warto w porę skonsultować się z lekarzem i ustalić, co w danym przypadku jest głównym źródłem problemów. Bóle brzucha mogą przybierać różne formy. Częstą przypadłością jest ból, który pojawia się w rejonie podbrzusza. …read more