Posts Tagged ‘ortodonta’

Bez watpienia zachodzi uderzajace podobienstwo

Tuesday, July 12th, 2016

Bez wątpienia zachodzi uderzające podobieństwo między tymi stanami marze- niowymi a aurą padaczkową. Prawdopodobnie są to napady padacz-kowe po- ronne, tj. takie, w których z dużego napadu pozostał tylko szczątek w postaci wstępnej fazy. Ponieważ nie są to omamy w ścisłym znaczeniu, dlatego naj- słuszniej jest określać zjawiska te jako omamy rzekome (pseudo hallu- cinationes). U tego samego chorego napad hakowy może niekiedy występować nie samodzielnie, lecz jako część składowa ogólnego napadu drgawkowego. Zasługą Walther-Biiela było dalej ścisłe rozgraniczenie pojęć senność (som- noLentia) i pólśpiączka (sopor) od pojęcia SchLafsucht (hypergrypnia), które należałoby spolszczyć jako wzmożona potrzeba snu. W piśmiennictwie używa się dwóch pierwszych pojęć na oznaczenie zaburzeń świadomości zasadniczo ilościowych, nie ulega jednak wątpliwości, że w przeżyciach senności i pół- śpiączki zachodzą pewne jakościowe zmiany, które wyróżniają te zjawiska od fizjologicznych stanów, znanych nam z codziennych przeżyć przy usypia- niu i we śnie. W stanach somnolencji i soporu chodzi o przeżycia patologiczne, podczas gdy wzmożoną potrzebę snu znamionują prawidłowe oznaki zwykłego snu, jak imperatywna potrzeba snu po zwykłym uczuciu znużenia, dalej znane każdemu przeżycia przy usypianiu i budzeniu się, następnie obecność marzeń sennych i wreszcie możliwość całkowitego rozbudzenia się. Ta ostatnia właści- wość nie jest W praktyce łatwo uchwytna, ponieważ wzmożona potrzeba snu oraz patologiczna senność mogą się ze sobą w guzach mózgu nierzadko sprzęgać. Chory somnolentny da się również, jeśli drzemie, rozbudzić, zdradza jednakże po rozbudzeniu typowe cechy somnolencji, a więc zwolnienie toku myśli, szyb- kie męczenie się, upośledzenie pojmowania, inkoherencję, dezorientację itp. Między stanem drzemki a stanem rozbudzenia nie ma więc w somnolencji takiego kontrastu jak u chorego ze wzmożoną potrzebą snu. Ten ostatni budzi się ze snu podobnie jak człowiek zdrowy, tzn. jest zaraz psychicznie ruchliwy” sprawny jakościowo, a. także pod względem ilościowym więcej może z siebie dać niż chory somnolentny. [podobne: , infekcje intymne, ortodonta, Karmy dla psów ]