Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Psychozy na tle gruzlicy sa

Tuesday, July 12th, 2016

Psychozy na tle gruźlicy są – rzecz ciekawa – wielką rzadkością, jeżeli pominiemy oczywiście gruźlicze zapalenie opon mózgowych i mózgu, a także ciężką rozpadową gruźlicę płuc, w przebiegu której doszło do zakażeń wtórnych innymi drobnoustrojami. Natomiast często mówi się o szczególnych właściwościach charakterologicznych chorych na gruźlicę: lekkomyślność, kie- rowanie się zasadą carpe diem, pewien trwały błogostan z nie zawsze uzasad- nionym optymizmem, przewlekle podniecenie erotyczne itd. Właściwości te ujawniają się szczególnie, gdy chorzy przebywają wspólnie w warunkach sa- natoryjnych. Trudno rozstrzygnąć, w jakiej mierze właściwości te są zależne od swoistych warunków środowiskowych, a w jakiej od czynnika toksycznego wynikającego z zakażenia gruźliczego. Delank i Fiebrand (1958) porównali opi- sywane w dawniejszym piśmiennictwie objawowe psychozy na tle gruźlicy z takimiż psychozami przypisywanymi zatruciu hydrazydem kwasu izonikoty- nowego. Psychozy na tle gruźlicy z okresu przedchemoterapeutycznego są .symptomatologicznie identyczne z psychozami rzekomo toksycznymi, zawsze mianowicie chodziło o delirium. Autorzy doszli do wniosku, że podłożem tych psychoz jest raczej ogólny stan ustroju. Zresztą przypuścić można, że psychoza powstaje wskutek sprzężenia się wielu naraz czynników, przy czym lek ten czy inny może być ową przysłowiową kroplą, która przelewa miarkę. Tak można tłumaczyć również psychozy, przypisywane zatruciu streptomycyną i innymi lekami. Wścieklizna (lyssa) prowadzi do zaburzeń psychicznych jeszcze przed wystąpieniem objawów neurologicznych. Widujemy wówczas ciężkie przygnę- bienie ze stanami lękowymi. Stopniowo wytwarza się nadwrażliwość wszyst- kich zmysłów (hyperaesthesia). Gdy wystąpi gorączka i stany kurczowe, do- chodzi do stanów podniecenia psychoruchowego, ucieczki przed siebie, kurczo- wego czepiania się osób otaczających, trwożnego krzyku, wśród wyraźnie za- znaczonego zwężenia pola świadomości, a z biegiem czasu i do jakościowych zaburzeń świadomości. Nieocenionym lekiem okazał się largaktyl, oczywiście w znaczeniu objawowym. Przed śmiercią widuje się stany majaczeniowe i amen- tywne. Wszystko to przebiega z piorunującą szybkością, tak że cała tragedia może się rozegrać w ciągu kilku dni. U chorych szczepionych te same objawy przebiegają zazwyczaj łagodniej. Ponieważ strach przed wścieklizną wśród ludności jest ogromny, widujemy u pokąsanych często ciężkie zespoły histe- ryczne, które mogą się wzmagać aż do zamroczenia. [więcej w: , odżywki do rzęs, olejek makadamia, olejek arganowy do włosów ]