Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Psychozy na tle gruźlicy.

Thursday, February 22nd, 2018

Psychozy na tle gruźlicy są – rzecz ciekawa – wielką rzadkością, jeżeli pominiemy oczywiście gruźlicze zapalenie opon mózgowych i mózgu, a także ciężką rozpadową gruźlicę płuc, w przebiegu której doszło do zakażeń wtórnych innymi drobnoustrojami. Natomiast często mówi się o szczególnych właściwościach charakterologicznych chorych na gruźlicę: lekkomyślność, kierowanie się zasadą carpe diem, pewien trwały błogostan z nie zawsze uzasadnionym optymizmem, przewlekle podniecenie erotyczne itd. Właściwości te ujawniają się szczególnie, gdy chorzy przebywają wspólnie w warunkach sanatoryjnych. Trudno rozstrzygnąć, w jakiej mierze właściwości te są zależne od swoistych warunków środowiskowych, a w jakiej od czynnika toksycznego wynikającego z zakażenia gruźliczego. Delank i Fiebrand (1958) porównali opisywane w dawniejszym piśmiennictwie objawowe psychozy na tle gruźlicy z takimiż psychozami przypisywanymi zatruciu hydrazydem kwasu izonikotynowego. Psychozy na tle gruźlicy z okresu przedchemoterapeutycznego są symptomatologicznie identyczne z psychozami rzekomo toksycznymi, zawsze mianowicie chodziło o delirium. Autorzy doszli do wniosku, że podłożem tych psychoz jest raczej ogólny stan ustroju. Zresztą przypuścić można, że psychoza powstaje wskutek sprzężenia się wielu naraz czynników, przy czym lek ten czy inny może być ową przysłowiową kroplą, która przelewa miarkę. Tak można tłumaczyć również psychozy, przypisywane zatruciu streptomycyną i innymi lekami. Wścieklizna (lyssa) prowadzi do zaburzeń psychicznych jeszcze przed wystąpieniem objawów neurologicznych. Widujemy wówczas ciężkie przygnębienie ze stanami lękowymi. Stopniowo wytwarza się nadwrażliwość wszystkich zmysłów (hyperaesthesia). Gdy wystąpi gorączka i stany kurczowe, dochodzi do stanów podniecenia psychoruchowego, ucieczki przed siebie, kurczowego czepiania się osób otaczających, trwożnego krzyku, wśród wyraźnie zaznaczonego zwężenia pola świadomości, a z biegiem czasu i do jakościowych zaburzeń świadomości. Nieocenionym lekiem okazał się largaktyl, oczywiście w znaczeniu objawowym. Przed śmiercią widuje się stany majaczeniowe i amentywne. Wszystko to przebiega z piorunującą szybkością, tak że cała tragedia może się rozegrać w ciągu kilku dni. U chorych szczepionych te same objawy przebiegają zazwyczaj łagodniej. Ponieważ strach przed wścieklizną wśród ludności jest ogromny, widujemy u pokąsanych często ciężkie zespoły histeryczne, które mogą się wzmagać aż do zamroczenia. [więcej w: , odżywki do rzęs, olejek makadamia, olejek arganowy do włosów ]

Rozpoznanie gruźlicy płuc prosówkowej ogniskowej.

Wednesday, February 14th, 2018

Rozpoznanie. Gruźlicy płuc prosówkowej ogniskowej w początkowym okresie rozpoznać niepodobna. O rozpoznaniu może być mowa dopiero wtedy, gdy powstaną zmiany fizyczne i radiologiczne w szczycie płucnym. Już niewielkie zmiany osłuchowe w szczytach płuc u chorego gorączkującego z powiększeniem śledziony bez wyraźnej innej sprawy chorobowej powinny nasuwać na myśl gruźlicę płuc prosówkową ogniskową. Rozpoznania staje się pewniejsze, jeżeli- badanie radiologiczne wykrywa nieco wzmożony cień wnękowy i lekkie zamglenie szczytu płucnego, a dalsza obserwacja stwierdza postępujące zmiany w szczycie, obrzmienie śledziony na tle wysiewów do niej i przerzuty w innych narządach. Rozpoznanie różnicowe. Gruźlicę płuc prosówkową ogniskową bierze się mylnie najczęściej za grypę, a postaci przeciągające się nieraz za dur brzuszny lub posocznicę. Sprawy chorobowej trwającej krótko odróżnić od grypy zwykle nie podobna, jeżeli nie ma powiększenia śledziony ani licznych przerzutów. Od duru brzusznego różni się przewlekająca się prosówkowa gruźlica płuc ogniskowa tym, że w niej nie ma zwolnienia tętna w stosunku do gorączki ani leukopenii, a odczyn zlepny Widala jest ujemny. Od mylnego rozpoznania posocznicy chroni badanie bakteriologiczne krwi i moczu, które w posocznicy może wykryć zarazki. Stwierdzenie wrót zakażenia ustroju, którymi bardzo częste są przewlekłe zakażenia jamy ustnej i nosowo-gardłowej i dopomaga także w rozpoznaniu przemawiając za posocznicą. Dla odróżnienia prosówkowej ogniskowej gruźlicy płuc od gruźlicy płuc wygojonej trzeba poddać badanego dłuższej obserwacji, zwracając uwagę na zachowanie się ogólnej ciepłoty ciała i jego wagi, odczynu Biernackiego i objawów fizycznych oraz radiologicznych. Prócz tego poszukuje się starannie objawów wysiewu w różnych narządach. [więcej w: , odżywki do rzęs, olej lniany, olejek kokosowy ]