Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

STANY UBYTKOWE Z ARETOZĄ LUB CHOREOATETOZĄ.

Saturday, February 24th, 2018

STANY UBYTKOWE Z ARETOZĄ LUB CHOREOATETOZĄ. Osobniki te przeważnie są niedorozwinięte, na poziomie ograniczenia umysłu lub głuptactwa. Spotkać jednak można i przypadki bez niedorozwoju umysłowego. Znamienne są natomiast cechy charakteropatyczne tych ludzi bez względu na ich poziom intelektualny. Odznaczają się oni mianowicie pogodą ducha, wesołością, żartobliwością, przy tym dziecinną próżnością i zadowoleniem z siebie oraz ufnością. Rzadziej widuje się typy bezczelne, chytre, nietaktowne. Opisane właściwości charakteru                      (Lange -Bostroem) stoją w uderzającej sprzeczności z ciężkim stanem neurologicznym tych chorych, zwłaszcza gdy chodzi o euforię przy niewielkim ograniczeniu umysłu. Ciężkie przypadki z wybitnymi ruchami mimowolnymi trafiają najczęściej do neurologów. Natomiast nie docenia się poronnych postaci, w których ruchy atetotyczne, często połączone z pląsawiczymi (choreoathetosis), można zauważyć tylko- przy bacznej obserwacji, jeżeli lekarz w ogóle myśli o takiej możliwości. Przypadki te dotyczą najczęściej dzieci lub osobników młodocianych. Trafiają one do psychiatry z powodu trudności wychowawczych i ociężałości umysłowej. W szkole miewają przykrości z powodu hiperproseksji i niepokoju ruchowego. Z upływem lat z dzieci tych wyrastają typy infantylne lub charakteropatyczne. Płynie stąd jeszcze raz przestroga, aby nigdy nie lekceważyć dokładnego badania neurologicznego w przypadkach, które zbyt łatwo można uznać za wytwór demoralizacji środowiskowej lub zaniedbania wychowawczego. [podobne: , domowe sposoby na trądzik, odwrócona osmoza, surówki bawełniane ]

Zapalenia okołoogniskowe.

Wednesday, February 21st, 2018

Zapalenia okołoogniskowe powstające w okresie pierwotnej zmiany gruźliczej często są małe, wielkości orzecha laskowego, czasami jednak dochodzą do rozmiarów małego jabłka. Mają one kształt przeważnie okrągły lub jajowaty i są dobrze odgraniczone. W okresie drugorzędnym gruźlicy zapalenie okołoogniskowe jest częściej rozleglejsze, zależnie od nadmiernej wrażliwości miąższu płucnego na jady gruźlicze. Może ono powstawać w każdym okresie gruźlicy i w każdym wieku, otaczając czynne ognisko gruźlicze, powstałe w płucu przerzutowo za pośrednictwem krwi lub drogą oskrzelową. Ze stanowiska anatomicznego zapalenie okołoogniskowe może być surowicze (pneumonia serosa), galaretowate (pneumonia qelatinosa), włóknikowe (pnenmonia fiblinosa) i in. Zapalenie często rozchodzi się bez śladu albo też kończy się zwłóknieniem i wytworzeniem blizny. Jeżeli siły obronne ustroju są słabe, a z ogniska gruźliczego przenika do otoczenia dużo prątków lub, wedle teorii toksycznej, dużo jadów, albo zjadliwość prątków jest wielka, to tkanka, uległa zapaleniu, może serowacieć i rozpadać się, przez co zniszczenie płuc szerzy się coraz bardziej. W tych zwłaszcza przypadkach plwocina chorego może czasami, chociażby przelotnie, zawierać prątki gruźlicy. Nadaje to pewne znaczenie zapaleniom okołoogniskowym ze stanowiska społecznego. Objawy. Naciek okołoogniskowy ograniczony rozpoczyna się i przebiega zupełnie niepostrzeżenie i bez badania radiologicznego płuc uchodzi naszej uwagi. Naciek rozległy może rozpoczynać się ostro, podostro lub bez szczególnych objawów. Ostra postać objawia się nagle wysoką gorączką dochodzą do 39-40° C, z wstrząsającym dreszczem, kłuciem w boku i kaszlem i przez to przypomina łudząco początek ostrego krupowego zapalenia płuc. Postać podostra ma początek mniej burzliwy i powolniejszy, tak iż chory kładzie się do łóżka dopiero na 3-4 dzień. We wszystkich trzech postaciach rozległego nacieku okołoognikowego w miejscu zapalenia stwierdza się przeważnie rozległe stłumienie odgłosu opukowego, najczęściej ze wzmożeniem drżenia piersiowego oraz szmer oskrzelowy a także liczne dźwięczne rzężenia wilgotne lub trzeszczenia i oskrzelowy odgłos mowy albo bek kozi. [podobne: , olej kokosowy, odwrócona osmoza, olejek cbd ]