Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Profesor Grabowski wyrazil poglad, ze

Tuesday, July 12th, 2016

Profesor Grabowski wyraził pogląd, że chodzi o sprawę guzową w splotach na- czyniówkowych, najprawdopodobniej brodawczaki lub wyściółczaki. Wodogłowie wewnętrzne tłumaczy się wzmożonym wydzielaniem, a także utrudnionym odpły- wem płynu. Neurochirurg Dr Chmielewski uznał leczenie operacyjne za niewskazane. Po konsultacji z prof. Grabowskim rozpoczęto dnia 30. III. 1955 r. naświetlanie promieniami Roentgena z trzech pól: dwa skroniowe, i jedno ciemieniowe po 120 r na pole po 8 naświetlań, codziennie jedno pole. W międzyczasie stan psychiczny chorego stopniowo się pogarszał: zwiększyło się stępienie afektywne, jeszcze bardziej obniżyła się uczuciowość wyższa, euforia jest wprost uderzająca. Przebywający z nim w pokoju pacjent podaje, że chory często budzi się w nocy, nastawia sobie elektryczny imbryk, gotuje herbatę, ale przy tym zasypia, zasypia•też z żarzącym się papierosem, pozwala sobie ustawicznie na dziwne żarty, np. nazywa swego współtowarzysza zajączkiem, świerszczykiem itd., wysyła go na klinikę ginekologiczną celem zoperowania ciąży pozamacicznej itd. W czasie rozmowy chory często traci wątek zapominając o czym mowa. Nie przejął się wia- domością, że na jego miejsce zaangażowano kogo innego. Moria potęguje się, np. laborantce składa głębokie ukłony, mowa wulgarna. Każdy przyzna, że rozpoznanie guza mózgu w powyższym przypadku, dokonane wyłącznie ha podstawie zaburzeń psychicznych, było dużym osiągnięciem diagno- styki psychiatrycznej. Opierało się ono we wstępnym badaniu na ledwie zaznaczo- nych objawach zespołu psychoorganicznego, wzbogaconych o presomnolencję i mo- rię, przy zupełnie ujemnym stanie neurologicznym. Z objawów psycheorganicznych wymienić trzeba: obniżenie uczuciowości wyższej, spowolnienie, stępienie afektywne, błogostan z morią, nieznaczne upośledzenie zdolności zapamiętywania i przypomi- nania, nieznaczne otępienie intelektualne. Natomiast presomnolencję z typową krzywą rnęczliwości i zaburzeniami uwagi przypisać trzeba raczej czynnościowemu składni- kowi obrazu klinicznego. Rozpoznanie zostało w pełni potwierdzone pneumoencefa- lografią i wynikami badania płynu mózgowo-rdzeniowego. Stany pomroczne, które pod koniec pobytu chorego w klinice również występowały, uważać należy za po- wikłania epigenetyczne, które same przez się nie przyczyniają się zazwyczaj do roz- świetlenia rozpoznania. [hasła pokrewne: , depilacja laserowa Łódź, olejek do włosów, oczyszczanie organizmu ]

Pierwotna zmiana gruzlicza o lagodnym

Tuesday, July 12th, 2016

Pierwotna zmiana gruźlicza o łagodnym przebiegu objawia się czę- sto klinicznie także w postaci tzw. samorodnego, nieswoistego, wysię- kowego, najczęściej surowiczo-włóknikowego zapalenia opłucnej albo osierdzia. Zapalenie to jest wyrazem pierwotnego na- cieku przywnękowego (infiltratio primitiva perihiIaris) dookoła węzłów pierwotnego zespołu. Zmiana dotyczy najczęściej prawej opłucnej, z nią bowiem sąsiadują blisko prawe gruczoły tchawiczno-oskrzelowe. Natomiast zapalenie lewej opłucnej tego pochodzenia bywa rzadko, gdyż węzły chłonne są od niej oddalone. Zapalenie może doty- czyć opłucnej międzypłatowej, a to dlatego że tylne węzły wnękowe, zwane także międzypłatowymi, znajdują się bezpośrednio pod opłucną w najbliższym sąsiedztwie wcięcia międzypłatowego. Zapalenie osierdzia powstaje w przypadkach zapalenia dookoła węzłów leżących przy roz- gałęzieniu tchawicy (Iymphoglandulae bifurcationis s. tracheobronchiales inferiores). Rzadziej pierwotny zespół wywołuje dolegliwości sercowe oraz brzuszne. Pierwsze powstają wtedy, gdy zespół zapalny sadowi się blisko opłucnej śródpiersiowej i osierdzia albo blisko opłucnej prze- ponowej w pobliżu serca, oraz gdy obrzmiałe węzły uciskają nerw. błędny lub współczulny. Chorzy tacy uskarżają się na bóle w okolicy sercowej, kołatanie serca i inne dolegliwości, które często są przyczyną mylnego rozpoznania nerwicy serca. Przedmiotowo w tych przypadkach nie- rzadko stwierdza się skurcze dodatkowe, zwolnienie lub przyśpieszenie ruchów serca. [więcej w: , oczyszczanie organizmu, firma sprzątająca, catering dietetyczny ]