Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Po ustapieniu objawów toksycznych (goraczki

Tuesday, July 12th, 2016

Po ustąpieniu objawów toksycznych (gorączki i in.) można chorego skierować do dalszego leczenia do miejscowości podgórskiej. Początkowo chory nadal powinien co dzień przez kilka .godzin pozostawać w spoczynku. Przejście do ruchów powinno być powolne, kontrolowane ustawicznie mierzeniem ogólnej ciepłoty ciała i jego wagi oraz badaniem płuc meto- dami podstawowymi i promieniami rentgenowskimi. Przemęczenia fizycz- nego i umysłowego powinien chory unikać przez długi okres czasu. Nie można stosować leczenia naświetlaniami lampą kwarcową, kąpielami sło- necznymi, klimatem wysokogórskim, ani innymi metodami bodźcowymi. Ponieważ nawet zwapniała zmiana pierwotna może zawierać zjadliwe prątki gruźlicy, które w razie osłabienia ustroju mogą wywołać wzno- wienie sprawy gruźliczej, przeto należy te osoby otaczać szczególną opieką w wieku dojrzewania płciowego i w okresie rozpoczęcia przez nich pracy zawodowej.
Przewlekłe pierwotne zapalenie płuc płatowe gruźlicze (Pneumonia leoarie tubercuiosa primitiva chronica) Jest to postać przewlekłej gruźlicy płuc, wyodrębniona w r. 1923 przez Rennenbauma w Niemczech i przez Leona Bernarda i Botłunux we Francji pod nazwą: “lobitis tuberculosa primitcoo”, Cechuje ją to, że sprawa gruźlicza: 1. zajmuje od razu lub bardzo szybko cały płat płucny, prawie zawsze górny prawego płuca, rzadko lewego; 2. odgranicza się we wszystkich okresach choroby ostro od sąsiedniego płata przez wcięcie międzypłatowe i 3. ma wielką skłonność do zwłóknienia i stwardnienia zajętego płata. Początkowy naciek zapalny, zajmujący cały płat, ulega w dalszym prze- biegu choroby serowaceniu, które może powstać szybko, niekiedy nawet w kilka dni, i prowadzić do wytworzenia jamy. Serowaceniu najczęściej towarzyszy wzniesienie gorączki, nierzadko nawet bez pogorszenia stanu ogólnego, czasami jednak sprawa przebiega zupełnie bezgorączkowo. Serowacenie ustępuje szybko miejsca odczynowi włóknistemu, który za- czyna przeważać coraz bardziej. [patrz też: , uprawnienia sep, medycyna estetyczna, biustonosze do karmienia ]

Wywód chorobowy przewleklej prosówkowej gruzlicy

Tuesday, July 12th, 2016

Wywód chorobowy przewlekłej prosówkowej gruźlicy płuć nie jest jeszcze ostatecznie wyjaśniony. Większość przypuszcza, że tutaj jak i w ostrej gruźlicy prosówkowej płuc następuję zakażenie płuc za pośrednictwem krwi, z tą różnicą, że drobniutkie ogniska zapalenia wy- siękowego, usadowionego w pęcherzykach płucnych (alveolitiś exsuda- tiva tuberculosa) i w drobnych oskrzelach (bronchiolitis exsudativa tuberculosa), w przewlekłej postaci przeistaczają się w bardzo drobne gruzełki, a następnie przez łącznotkankowe przekształcenie w gruzełki włókniste, które w tym stanie mogą pozostawać bez (zmiany nawet latami. Różnica może zależeć od mniejszej liczby prątków i nie tak znacz- nej ich zjadliwości w postaci przewlekłej oraz od zachowania dostatecz- nych sił odpornościowych ustroju. Niektórzy przypuszczają, że chodzi tutaj o zakażenie zarazkiem przesączalnym gruźlicy. Odzywają ,się także głosy, że w postaci przewlekłej prosówkowej gruźlicy płuc zakażenie odbywa się nie za pośrednictwem krwi, lecz wyłącznie drogami limfa- tycznymi tkanki śródmiąższowej płuc (lymphangitis perioroncnu nodularis s. reticularis tubetcuiosa s. peribronchitis disseminata lympho- genes tuberculosa). Tym między innymi tłumaczą przewlekłość choroby, właściwą gruźlicy układu limfatycznego, oraz jej występowanie prze- ważnie w wieku młodym, w którym choroby układu limfatycznego są częstsze. Objawy. Obraz kliniczny przewlekłej prosówkowej gruźlicy płuc jest niewyraźny. Dolegliwości są na ogół długo. małe i nietypowe. Chorzy szukają porady lekarskiej najczęściej wskutek ogólnego osłabie- nia i chudnięcia z niewiadomej przyczyny, braku łaknienia i innych za- burzeń trawienia. Prawie zawsze już na początku uskarżają się także na duszność, lecz małą, nieraz dopiero po większych wysiłkach. Kaszel bywa w początkowym okresie rzadko i jest nieznaczny, tak iż chory nie zwraca na niego uwagi, czasami jednak jest dokuczliwy, suchy. [podobne: , odżywka do rzęs, medycyna estetyczna, badania psychologiczne ]