Posts Tagged ‘karta apteczna pzu apteki’

Uzależnienia- jak sobie z nimi radzić?

Thursday, September 19th, 2019

GirlCzy można się uzależnić od czynności? Jak wynika z ostatnich badań – można, a wiele czynności potrafi uzależnić równie mocno, jak alkohol, nikotyna czy narkotyki. Doskonałym dowodem na to, jak silnie może uzależnić pewna czynność, jest hazard. Gry hazardowe stanowią jeden z poważniejszych problemów współczesnego świata, a grono nałogowych graczy wciąż się poszerza. Wprawdzie hazard nie jest zjawiskiem nowym, jednak na dobre rozwinął się on w XX wieku. Moda na kasyna, salony gier oraz kasyna online sprawia, że gry hazardowe są coraz bardziej powszechną rozrywką. …read more

Bóle brzucha – najważniejsze informacje na ich temat.

Thursday, September 19th, 2019

6032551-bol-brzucha-900-664[1]Mogą sprawić wiele problemów, i choć wielu z nas zwykło je ignorować, mogą być objawem wielu poważnych problemów ze zdrowiem. Bóle brzucha to częsta przypadłość, która może być spowodowana licznymi czynnikami. Bez względu na to, jaki charakter mają bóle brzucha, warto w porę skonsultować się z lekarzem i ustalić, co w danym przypadku jest głównym źródłem problemów. Bóle brzucha mogą przybierać różne formy. Częstą przypadłością jest ból, który pojawia się w rejonie podbrzusza. …read more

Presomnolencja.

Thursday, September 19th, 2019

Presomnolencję, która jest zaburzeniem świadomości lekkiego stopnia, można równie łatwo przeoczyć jak nieznacznie zaznaczone objawy zespołu psychoorganicznego. Często na początku w ciągu tygodni i miesięcy może się ona wyrażać jedynie uczuciem znużenia umysłowego i fizycznego, upośledzeniem toku myślowego, skłonnością do bezmyślnego i bezczynnego trwania, obniżeniem zainteresowań i odsunięciem się od zwykłych uciech, od ludzi i od hałasów. Następuje stępienie wrażliwości (perditio reagilitatis) i uczuć wyższych. Wszystko to może nie rozprzęgać zwartości struktury osobowości i długi czas nie obniżać zdolności chorego do pracy, tak iż otoczenie może nie widzieć zaburzeń. Przy uważnym badaniu psychiatrycznym uderza jednak spowolnienie chorych, ich utrudnione pojmowanie, obniżony napęd, rozproszenie uwagi, pewien brak osobistego udziału w życiu otoczenia, a nawet jakby zautomatyzowanie działań. …read more

Chory somnolentny.

Thursday, September 19th, 2019

Bez wątpienia zachodzi uderzające podobieństwo między tymi stanami marzeniowymi a aurą padaczkową. Prawdopodobnie są to napady padaczkowe poronne, tj. takie, w których z dużego napadu pozostał tylko szczątek w postaci wstępnej fazy. Ponieważ nie są to omamy w ścisłym znaczeniu, dlatego najsłuszniej jest określać zjawiska te jako omamy rzekome (pseudo hallucinationes). U tego samego chorego napad hakowy może niekiedy występować nie samodzielnie, lecz jako część składowa ogólnego napadu drgawkowego. …read more

Afazja amnestyczna.

Wednesday, September 18th, 2019

Między zachowaniem biernym i czynnym zachodzi tu więc różnica poziomów, niemal taka jak w warunkach prawidłowych. Jeśli chorego zostawić w spokoju, uśnie znowu. Presomnolencja, somnolencja i sopor są wyrazem wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, a więc zmian w mózgu o charakterze ogólnym. Natomiast wzmożona potrzeba snu (Schlafsucht) ma znaczenie lokalizacyjne, wskazuje mianowicie na zmiany śródmózgowia i okolicy infundibulum (Baruk). Objaw ten typowo występuje w narkolepsji i w stanach pośpiączkowych. …read more

Zaburzenia psychiczne przy guzach mózgu.

Wednesday, September 18th, 2019

Zaburzenia psychiczne przy guzach mózgu u dzieci i młodocianych są szczególnym zagadnieniem; któremu poświęcił swe badania Corboz (1958). Z dokładnie przebadanych 52 dzieci 48 (92%) wykazywało zaburzenia psychiczne. Nie było np. zaburzeń psychicznych w jednym przypadku glejaka nerwu wzrokowego wielkości grochu i w trzech przypadkach guzów podnamiotowych w pierwszym okresie przedoperacyjnym. Symptomatologia jest bogatsza niż u dorosłych, gdyż do ogólnych zaburzeń dołączają się zmiany wynikające z rozwoju psychicznego dziecka, a więc zjawiska regresji i zahamowania rozwoju. …read more

Zaburzenia psychiczne lokalnego pochodzenia.

Wednesday, September 18th, 2019

Zaburzenia psychiczne lokalnego pochodzenia (hirnlokales Psychosyndrom) zdarzają się w przypadkach guza przysadki, skrzyżowania nerwów wzrokowych i okolicy podwzgórzowej . Dochodzi wówczas do globalnego cofnięcia się rozwoju życia afektywnego i do zaburzeń popędowości, w szczególności przyjmowania pokarmów i snu. Za uszkodzeniem jąder podstawy przemawiają zaburzenia napędu in plus lub in minus. Zaburzenia psychiczne mogą być przydatne dla diagnostyki neurochirurgicznej. Tak np. …read more

Guz mózgu.

Wednesday, September 18th, 2019

Dnia 27. II. 1955 r. był po raz pierwszy badany przez psychiatrę, który z podejrzeniem na guz mózgu (ropień) skierował go do Kliniki Chorób Psychicznych AM w Gdańsku. Przyjęty następnego dnia.Nastrój euforyczny, dowcipkuje, ruchowo spowolniały, uprzejmy, zborny, posłuszny. Skarży się na bóle głowy, lecz wszystkie dolegliwości przypisuje chorobie woreczka żółciowego. Łączność afektywna z otoczeniem bardzo dobra. Chory nie przejmuje się faktem przebywania w klinice. …read more

Rozpoznanie guza mózgu.

Wednesday, September 18th, 2019

Profesor Grabowski wyraził pogląd, że chodzi o sprawę guzową w splotach naczyniówkowych, najprawdopodobniej brodawczaki lub wyściółczaki. Wodogłowie wewnętrzne tłumaczy się wzmożonym wydzielaniem, a także utrudnionym odpływem płynu. Neurochirurg dr Chmielewski uznał leczenie operacyjne za niewskazane. Po konsultacji z prof. Grabowskim rozpoczęto dnia 30. …read more

Niwolumab pierwszej linii w stopniu IV lub nawrotowym niedrobnokomórkowym raku płuc ad

Thursday, September 5th, 2019

Wśród 10 pacjentów z poziomem ekspresji PD-L1 wynoszącym 5% lub więcej, odsetek obiektywnych odpowiedzi wynosił 50%, wskaźnik przeżycia wolnego od progresji w 24 tygodniu wynosił 70%, a mediana czasu przeżycia wolnego od progresji wynosiła 10,6 miesiąca. 13 Chociaż zwiększający się poziom ekspresji PD-L1 wiązał się z większą korzyścią w rozszerzonej kohorcie, aktywność kliniczną obserwowano również u pacjentów z niskim poziomem ekspresji PD-L1 lub bez ekspresji PD-L1.12 Na podstawie tych wstępnych danych zestaw i stwierdzenie, że około 12 do 15% pacjentów miało wynik PD-L1 wykazujący ekspresję między 1% a 4% w badaniach niwolumabu obejmujących pacjentów z NSCLC (Bristol-Myers Squibb, dane w pliku), przeżycie wolne od progresji wśród pacjentów z PD-L1 poziom ekspresji 5% lub więcej wybrano jako pierwszorzędowy punkt końcowy, ponieważ przypuszczano, że ta populacja będzie bardziej podatna na przeżycie bez progresji w przypadku niwolumabu niż u pacjentów z mniejszą (<5%) Poziom ekspresji PD-L1. Ze względu na złożoność układu odpornościowego badane są biomarkery odpowiedzi na środki immunoonkologiczne poza poziomami ekspresji PD-L1. Wczesne dane potwierdzają hipotezę, że wysokie obciążenie mutacją nowotworu może zwiększać prawdopodobieństwo korzyści z immunoterapii, ponieważ wysokie obciążenie mutacją nowotworu może zwiększać immunogenność guza poprzez zwiększenie liczby neoantygenów, które są rozpoznawane przez komórki T jako nie-osobne, prowadząc do odpowiedź immunologiczna przeciwnowotworowa.14
Przedstawiamy wyniki międzynarodowego, randomizowanego, otwartego badania fazy 3 (CheckMate 026), które porównywało skuteczność i bezpieczeństwo niwolumabu z chemioterapią opartą na platynie jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z IV stadium lub nawrotowym NSCLC z poziom ekspresji PD-L1 wynoszący 5% lub więcej (pierwotna populacja analizy skuteczności) i te z poziomem ekspresji PD-L1 wynoszącym 1% lub więcej (populacja wtórnej analizy skuteczności). Ponadto przedstawiamy analizę eksploracyjną w celu oceny wpływu obciążenia mutacjami nowotworowymi na wyniki leczenia. …read more