Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Majaczenie infekcyjne.

Friday, February 23rd, 2018

Deliriuin infectiosum sive febtile różni się od majaczeń na innym tle, zwłaszcza od białej gorączki. Lęk bywa tu bardzo silny, i to przy nastroju poważnym, posępnym, podczas gdy w majaczeniu drżennym lęk bywa raczej powierzchowny, a nastrój ma odcień często humorystyczny, o cechach humoru wisielczego. W związku z tymi różnicami nastroju treść omamów w majaczeniu gorączkowym jest najczęściej straszna, groźna, przerażająca, tak że lęk nabiera cech trwogi i skłania chorego nierzadko do działań gwałtownych, ucieczki z łóżka, przed siebie, przez okno. Chory w majaczeniu drżennym rzadko przejawia tak silny strach, toteż omamy wzrokowe często mają postać figlarną i zdolne są nawet rozśmieszyć lub przynajmniej rozgniewać chorego, któremu chwilami zdaje się, że sobie z niego stroją żarty. Świadomość w majaczeniu gorączkowym jest znacznie silniej zamącona niż w majaczeniu na innym tle. Podobnie też wybitniejsze są zaburzenia zdolności zapamiętywania, rozleglejsze ubytki pamięciowe, bardziej upośledzony krytycyzm, a równolegle z tym sprawność umysłowa wybitniej obniżona. Tok myślenia w ciężkim majaczeniu infekcyjnym wykazuje niekiedy tak znaczne rozerwanie, że bardzo łatwo o przejście w stan amentywny. Zaburzenia te w majaczeniu alkoholicznym nigdy nie osiągają tego stopnia, toteż nie widuje się na tym tle stanów splątania. Podczas gdy delirium tremens nigdy nie trwa dłużej niż jeden tydzień, a często tylko parę dni, majaczenie infekcyjne może trwać i kilka tygodni. Stoi to w związku ze znacznie szybszym wydaleniem z ustroju alkoholu lub wywołanych działaniem alkoholu trujących czynników. Przeważnie majaczenie infekcyjne wiąże się ze znacznie cięższym stanem ogólnym chorego. Czasem można widzieć chorego w stanie soporu, przeżywającego burzliwe sceny pełne żywych omamów wzrokowych i innych, dręczonego splotem okropnych urojeń. Odróżnienie tego stanu od marzenia sennego przerażającej treści jest wprost niemożliwe. Chorzy z majaczeniem drżennym nigdy nie zrywają łączności ze światem otaczającym. [podobne: , masło shea, gabinety stomatologiczne, fizjoterapia ]

Zakażenia prątkami gruźlicy.

Monday, February 19th, 2018

Zamurowane prątki mogą podtrzymywać nadal stan alergii przez całe życie ich nosicieli. W okresie tego utajenia zakażenie gruźlicze – wykrywa się tylko odczynami tuberkulinowymi. Prątki “zamurowane” mogą “ożyć” pod wpływem czynników osłabiających ustrój i wywołać gruźlicę, najczęściej płuc. Kostnienie węzłów chłonnych zdarza się znacznie rzadziej niż ogniska pierwotnego. Niekiedy pierwotny zespół gruźliczy ulega doszczętnemu wygojeniu z zupełnym wygaśnięciem alergii. Wtenczas w razie ponownego zakażenia prątkami gruźlicy powstaje u tej samej osoby nowy zespół pierwotny. Jako odczyn na podrażnienie tkanki płucnej i opłucnej przez jady gruźlicze, a zdaniem niektórych na nieprawidłowe wytwory przemiany materii w ognisku pierwotnym i w zespole pierwotnym, często dookoła nich powstaje nieswoiste zapalenie okołoogniskowe pierwotne (inflammatio perifocalis primitiwa), zwane także zapaleniem obocznym pierwotnym (inflammatio collateralis primitiva). W klinice pierwotnej zmiany gruźliczej nadaje się temu zapaleniu także miano “naciek okołoogniskowy pierwotny” (infiltratio jerifocalis primitiva), w przeciwieństwie do nacieku wczesnego. Ksawery Lewkowicz utrzymuje, że to zapalenie, wbrew panującym zapatrywaniom, jest wyrazem przede wszystkim masowych zatorów prątkami, a zatem jest sprawą swoistą. Naciek może dotyczyć całego zespołu pierwotnego albo tylko niektórych jego ogniw składowych. Zespół pierwotny otoczony naciekiem nazywa Neumann “zespołem pierwotnym zapalnym”. Naciek dotyczący tylko węzłów okolicznych wnęki nazywa się “naciekiem pierwotnym wnękowym” (infiltratio perihilaris primitiva). W razie rozbudzenia ogniska gruźliczego w węzłach wnękowych znajdującego się już w stanie utajonym może również dookoła węzła wytworzyć się zapalenie. Takie zapalenie nazywa się “naciekiem okołownękowym wtórnym” (infiltratio perihilaris secundaria). [więcej w: , gabinety stomatologiczne, kosmetyki organiczne, zagęszczanie rzęs ]