Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Od ostrego zapalenia serowatego pluc

Tuesday, July 12th, 2016

Od ostrego zapalenia serowatego płuc różni się na- ciek okołoogniskowy łagodniejszym przebiegiem i mniejszą -liczbą prą- tków gruźlicy w plwocinie. Od ostrego surowiczo-włóknikowego zapalenia opłucnej różni się naciek tym, że w nim nie ma przesunięcia sąsię- dnich narządów a w środkowej części stłumienia słychać nieraz rzeże- nia; nakłucie próbne nie wykrywa płynu. Od suchot płuc pospolitych odróżnia naciek okołoogni- skowy względnie łagodny przebieg i utrzymywanie się objawów fizycz- nych przez długi czas bez zmiany. Jak wykazują badania wziernikowaniem oskrzeli, za zapalenie około- ogniskowe bierze się nieraz rozległą nieodmę płuc, często towarzyszącą gruźlicy płuc, zwłaszcza w wieku dziecięcym. Przyczyny niedodmy płuc mogą być różne. Mogą ją wywołać obrzmienie błony ślu- zowej oskrzeli, ucisk dużych zserowaciałych węzłów chłonnych na ścianę oskrzeli, zapalenie okołooskrzelowe, gruźlica oskrzeli, krwotok płuc- ny itd. Szczególnie często niedodmę płuc wywołuje przebicie się do oskrzeli zserowaciałych węzłów oskrzelowo-wnękowych. Szybkie ustę- powanie rozległego stłumienia odgłosu opukowego oraz rozległego cienia przy badaniu radiologicznym przemawia za niedodmą płuca. Rokowanie w ostrej gruźlicy nawałowej płuc jest zwykle dobre, ponieważ sprawa ma wielką skłonność do cofania się, nawet gdy zaj- muje dużą przestrzeń. Niezbędnym warunkiem pomyślnego przebiegu jest usunięcie chorego z otoczenia gruźliczego i wzmocnienie jego sił odpornościowych. Należy się liczyć z nav&rotami choroby i z możliwo- ścią zserowacenia ogniska zapalnego z dalszym postępem sprawy gru- źliczej. Grypa, zdaje się, nie ma ujemnego wpływu na przebieg choroby. Leczenie w ostrej gruźlicy nawałowej płuc polega na usunięciu chorego z otoczenia gruźliczego i na wzmocnieniu ustroju leczeniem higieniczno-dietetycznym. Odma opłucna lecznicza nie wchodzi w ra- chubę, jeżeli nie nastąpiło serowacenie. Nie należy zbyt pochopnie wnosić o wytwarzaniu się jam, gdy powstaną opisane wyżej wyjaśnienia w początkowo jednolitym cieniu rentgenowskim. Leczenie tych “jam” odmą opłucną byłoby postępowaniem błędnym. [patrz też: , Siłownie zewnętrzne, gabinet ginekologiczny, przedłużanie rzęs ]