Posts Tagged ‘filtry do wody’

Badanie histopatologiczne: usunieta z III

Tuesday, July 12th, 2016

Badanie histopatologiczne: usunięta z III komory tkanka ma cechy ściany torbieli, zbudowanej warstwowo. Zewnętrzną warstwę tworzą pasma szklisto zwyrodniałej tkanki łącznej, na której wspiera się nabłonkowata pokrywa wyścielająca torbiel wewnątrz. Komórki te podobne są do wyściółki i występują w jednowarstwowym, a tylko miejscami kilkuwarstwowym układzie. Prawdopodobnie chodzi o sprawę roz- wojową zbliżoną, lecz nie identyczną z torbielami parafizalnymi. Po zabiegu utrzymywano chorego w stanie hibernacji, prowadzonej za pomocą mie- szanki litycznej o składzie typowym (Laborit) i przez obłożenie lodem, przez 7 dni z powodu występujących zaburzeń oddechu. W ciągu pierwszych dni po wyprowadzę- niu ze stanu hibernacji chory był zdezorientowany w miejscu, czasie i sytuacji, za- nieczyszczał się, wykazywał niepamięć zdarzeń pooperacyjnych. Mniej więcej po 2, tyg. zaczął się interesować otoczeniem, na pytania odpowiadał rzeczowo, zaczął się orientować w miejscu, zdawał sobie sprawę, że był operowany, nie zanieczyszczał się, jadał coraz lepiej, zaczął nawiązywać rozmowy z sąsiadami. Mniej więcej 2 mies. po zabiegu samodzielnie porusza się, utrzymuje stosunki towarzyskie z chorymi, siedzi przy stole, planuje powrót do pracy, rozmawia zbornie, wyraża nadzieję, że wystarczy mu zawodowych wiadomości do podjęcia pracy. Dnia 17. XII. 1955 r. chorego pokazaliśmy na posiedzeniu Oddziału Gdańsko- Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Neurologów, Neurochirurgów i Psychiatrów. Sprawność psychiczna zbliżyła się w zdumiewającym stopniu do normy. Wystarczy powiedzieć, że napisał on dwa artykuły naukowe, które zostały. przez bardzo po- ważną instytucję zakwalifikowane do druku. Z pobytu w Klinice Gdańskiej chory przypomina sobie odmę podpotyliczną i pierwsze naświetlania promieniami Roent- gena. Dalsze przeżycia objęte są niepamięcią wsteczną. Momentu, gdy poznał swoją żonę po operacji, ściśle określić nie może. Czynności uczuciowe nie wykazują naj- TIlniejszych zaburzeń, w szczególności w zakresie uczuciowości wyższej. Praca umy- słowa nie sprawia mu trudności, bólów głowy nie odczuwa. Do pracy. umysłowej jeszcze nie przystąpił z powodu nie zagojonej odleżyny na lewym biodrze, opuchliny lewej nogi po skrzepie, lekkiego niedowładu lewej ręki i pewnego zesztywnienia kręgosłupa. Odbywa długie przechadzki o lasce. Przybytek wagi wynosi 15 kg. W cza- sie pokazu zachowywał się po- ważnie. Zebrani psychiatrzy nie dopatrzyli się nawet euforii znaczniejszego stopnia. Chory o przebytych sprawach rozmawia krytycznie. [patrz też: , filtry do wody, opieka medyczna, poradnia psychologiczna kielce ]