Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

Te same zastrzezenia dotycza prawdopodobnie

Tuesday, July 12th, 2016

Te same zastrzeżenia dotyczą prawdopodobnie i odczynów mózgowych po szczepieniu ochronnym przeciw ospie, chociaż w piśmiennictwie nadal mówi się o poszczepiennym zapaleniu mózgu. Radtke (1958) opisal np. 13 przypad- ków, w których większości krzywe eeg były patologiczne, niekiedy stwier- dzono pleocytozę, tylko niekiedy przelotne zmiany neurologiczne lub pojedyn- cze napady drgawkowe. W jednym przypadku poszczepiennego zapalenia mózgu u lO-miesięcznego niemowlęcia pozostał idiotyzm. W tym ostatnim przypadku można by jednak twierdzić, że poddano szczepieniu niemowlę, które już wcześ- niej miało ciężką encefalopatię. Odczyn poszczepienny mógł tylko ją ujawnić albo nawet w ogóle mogło nie być związku przyczynowego między odczynem poszczepiennym a później zauważonym idiotyzmem. Szczepienia przeprowadza się masowo i nie wyłącza się przypadków encefalopatii. Szczepionych dzieci nie bada się neurologicznie lub psychiatrycznie. W ogóle przestrzec trzeba przed zbyt łatwym dopatrywaniem się związku przyczynowego w myśl archaicznej zasady post hoc ergo propter hoc. Mimo jednak zastrzeżeń przeciwko zapalnej naturze przy zakaźnych odczy- nów mózgowych, w dalszym ciągu na razie można używać określenia ence- phaLitis parainfectiosa, dopóki sporny ten problem nie zostanie ostatecznie roz- strzygnięty. Rozpoznanie musi iść zawsze w dwóch kierunkach: pierwszym zadaniem jest ustalenie rodzaju zakażenia, na którego podłożu powstała psychoza. Zadanie to jest natury internistycznej. Drugim zadaniem jest rozpoznanie gatunku psychozy. Lekarze ogólni i psychiatrzy starej daty częstokroć ograniczają się do rozpoznania “psychozy infekcyjnej”, tak jak gdyby istniała tylko jedna. Rozpoznanie jest ścisłe i praktycznie przydatne dopiero wówczas, gdy wiemy, z jakim gatunkiem psychozy mamy do czynienia. W każdym przypadku psychozy, przebiegającej ze zmianami ja- kościowymi świadomości, trzeba szukać przyczyny egzogennej najczęściej zatrucia lub zakażenia. Obowiązuje szczegółowe badanie somatyczne. [podobne: , surówki bawełniane, Szkoła tańca Poznań, bielizna damska sklep internetowy ]

Rozpoznanie pierwszego zakazenia gruzliczego nie

Tuesday, July 12th, 2016

Rozpoznanie pierwszego zakażenia gruźliczego nie jest łatwe, zwłaszcza u dorosłych. We wczesnym dzieciństwie i u niemowląt przemawiają za tą sprawą stan gorączkowy, kaszel, typowy obraz rentgenowski, przyśpieszenie opadania krwinek i dodatni odczyn tuberkulinowy, zwłaszcza jeżeli równocześnie stwierdza się świeże przerzuty gruźlicze. Z powstaniem dodatniego odczynu tuberkulinowego nieraz pojawia się również rumień guzowaty. Jest to objaw nasuwający na myśl zakażenie gruźlicze. W rozpoznaniu może być pomocne badanie opłuczyn żołądkowych na czczo co do prątków Kocha. Nieraz jednak jedynym objawem jest do- datni odczyn tuberkulinowy. U dorosłych rozpoznanie pierwotnej zmiany gruźliczej, zwłaszcza prze- biegającej nie typowo, jest pewne tylko wtenczas, gdy odczyn tuberku- linowy przedtem ujemny staje się dodatni. Doniosłej wskazówki rozpoznawczej, zwłaszcza u dzieci, dostarcza nie- raz zestawienie rentgenogramów płuc z wynikami opukiwania i osłuchi- wania klatki piersiowej. Mianowicie rentgenograficznie stwierdza się szybko powstający, niekiedy w ciągu paru dni, duży cień, który jest wy- razem zapalenia okołoogniskowego (tzw. pierwotnego nac ieku), a opuki- wanie a często i osłuchiwanie nie wykrywa żadnych zmian albo tylko bardzo nieznaczne. Stwierdzenie rentgenograficznie zwapniałego zespołu pierwotnego p- zwala odróżnić od pierwotnego nacieku naciek wtórny powstający do- okoła węzłów pierwotnego ogniska przy rozbudzeniu ognisk gruźliczych. Jak już zaznaczyłem, zespół pierwotny riie zawsze jednak może być wykryty badaniem radiologicznym. Szczesć nie często nadużywa się rozpoznania gruźlicy węzłów o-s rzelowych i wnękowych u dorosłych – sprawy cho- robowej częstszej w wieku dziecięcym. Węzły te istotnie obrzmiewają w okresie zmiany gruźliczej pierwotnej i ich powiększenie może pozostać na całe życie, pomimo wygaśnięcia czynnej sprawy gruźli- czej. [hasła pokrewne: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, Studnie głębinowe, bielizna damska sklep internetowy ]