Gruźlica.

Podkładem anatomicznym nacieków pierwotnych mogą być, jak stwierdził Janusz Zeylancl, różne zmiany anatomiczne, począwszy od przekrwienia i zapadnięcia płuc poprzez różne postaci wysięku w pęcherzykach płucnych, z objawami zapalenia śródmiąższowego aż do wytwarzania tkanki gruźliczej. Los nacieku pierwotnego bywa rozmaity. Naciek pierwotny z czasem bardzo często ustępuje, niekiedy nie pozostawiając żadnego śladu. W razie dużej wrażliwości tkanki płucnej na jady gruźlicze oraz silniejszego ich działania naciek może zserowacieć, zwłaszcza u dzieci w wieku do drugiego roku życia. W innych znowu przypadkach naciek pierwotny kończy się, wskutek alergii stwardniającej, rozrostem tkanki łącznej z następowym jej włóknieniem. Powstająca włóknista tkanka łączna otorbia zserowaciały lub zwapniały; niekiedy nawet skostniały guzek. Zwapnienie może powstawać już bardzo wcześnie. Skostniałe ognisko płucne jest zawsze pozostałością ogniska pierwotnego, gdyż w późniejszych zmianach gruźliczych skostnienia nie spostrzegano. Jeżeli pierwsze zakażenie gruźlicze dotyczy okresu niemowlęctwa lub wczesnego dzieciństwa, to los zakażenia bywa nieraz inny. Wskutek bardzo małej zdolności odczynowej ustroju ognisko pierwotne nie otorbia się, lecz szerzy się przez ciągłość na sąsiednie części płuc, serowacieje, rozmięka i staje się źródłem wysiewania prątków drogą aspiracji do innych części płuc a nawet przejścia sprawy na drugie płuco. Wtedy mogą powstawać w bardzo krótkim czasie obrazy gruźlicy płuc wysiękowo-serowatej, nawet z jamami w płucach, podobne do obrazów znamiennych dla pospolitych suchot płuc u dorosłych. W późniejszym wieku dziecięcym takie zejście zdarza się w tych przypadkach, w których zakażenie dotyczy dzieci bardzo słabych, niedożywionych, słowem mniej zdolnych do odczynu. W innych – dość rzadkich – przypadkach szybko przebiegająca gruźlica płuc wysiękowo- serowata, nieraz z jamami, powstaje u niemowląt wtenczas, gdy zserowaciałe węzły chłonne przebiją się do tchawicy lub oskrzeli. Te postaci suchot niemowląt i dzieci dołączające się bezpośrednio do zespołu pierwotnego różnią się pod względem patogenetycznym od suchot płuc u dorosłych, które stanowią, według Rankego, już trzeciorzędny okres gruźlicy u osób, zakażonych prątkami poprzednio, przeważnie w dzieciństwie. Ponieważ one rozwijają się u dzieci bezpośrednio ze zmiany pierwotnej, nie zaś jak u dorosłych z zakażenia dodatkowego lub wewnętrznego ponownego drogą krwi, przeto zwie się te postaci gruźlicą płuc            wysiękowo-serowatą pierwotna (phthisis pulmonum caseosa primitiva). [patrz też: drżenie zamiarowe, zespół neurasteniczny, afazja amnestyczna ]

Tags: , ,

No Responses to “Gruźlica.”

 1. Dominik says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: anaboliki[...]

 2. Skull Crusher says:

  Ja mam TSH, FT4 i TPO w normie

 3. Julita says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: apteczka pierwszej pomocy[...]

 4. The Howling Swede says:

  Dwa miesiące temu miałam zapalenie oskrzeli.

 5. Hubert says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: drzwi chłodnicze[...]

 6. Antonina says:

  Oczywiście, że można przedawkować witaminę C.

Powiązane tematy z artykułem: afazja amnestyczna drżenie zamiarowe zespół neurasteniczny