Patogeneza, patofizjologia i anatomia patologiczna.

Patogeneza, patofizjologia i anatomia patologiczna. Różnorodność obrazów klinicznych zależy od natury zakażenia, od osobniczego sposobu reagowania układu nerwowego na czynnik zakaźny i od umiejscowienia zmian chorobowych w mózgu. Psychozy są wyrazem zatrucia tkanki mózgowej jadami drobnoustrojów chorobotwórczych, lecz są one również wytworem samoobronnych, regulacyjnych, ochronnych urządzeń ustroju żywego. Zasadniczo zajmujemy się tutaj zmianami w mózgu odwracalnymi. Jeżeli pozostają po przebyciu choroby zakaźnej jakieś ubytki czasem nie od razu klinicznie uchwytne, to nie należą one do rozważań w tym miejscu. Omówione one zostaną tam, gdzie będzie mowa o zapaleniach mózgu zakaźnych lub tzw. przyzakaźnych. Czynnik infekcyjno-toksyczny wywiera działanie zarówno na korę mózgową, jak i na układ podkorowy. Kora odpowiada na zakażenia przejawami rozlanego hamowania ochronnego, przy czym mogą występować stany fazowe (Gilarowski, 1954). Jest rzeczą uderzającą, jak nikle zmiany anatomopatologiczne stwierdza się przeważnie w przypadkach bardzo bujnych psychoz. Zazwyczaj stwierdza się wybitne przekrwienie opon mózgowych i mózgu, przy czym nie zawsze nawet dochodzi do obrzęku mózgu. Psychozy infekcyjne są czynnościowym odczynem całego mózgu na działanie czynnika toksyczno-infekcyjnego. Zazwyczaj nie widzi się zmian anatomicznych w takich czy innych częściach mózgu, oczywiście o ile nie dojdzie do organicznych uszkodzeń tkanki mózgowej. Tym się tłumaczy kliniczne zjawisko stwierdzane w ostrych psychozach na tle zakaźnym: mimo burzliwego przebiegu są to przeważnie psychozy dobrotliwe, które nie pozostawiają w przeważającej większości przypadków żadnych ubytków w ośrodkowym układzie nerwowym. [patrz też: pląsawica sydenhama, medycyna paliatywna czasopismo, maseczka do resuscytacji ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: maseczka do resuscytacji medycyna paliatywna czasopismo pląsawica sydenhama