Ostre psychozy czynnościowe.

Opisane zaburzenia psychiczne na tle zakaźnym dotyczą ostrych psychoz czynnościowych. Chociaż przebieg ich jest zazwyczaj burzliwy i robią one na laikach wstrząsające wrażenie, to jednak przeważnie przemijają wraz z zakażeniem bez pozostawiania trwałych organicznych uszkodzeń mózgu. Daleko gorsze rokowniczo są przypadki, w których doszło do zmian organicznych tkanki mózgowej. Wśród burzliwych objawów choroby zakaźnej stan zapalny mózgu często uchodzi uwagi leczącego lekarza. Po ustąpieniu zakażenia wychodzą na jaw późne i niestety trwałe następstwa przebytego zapalenia mózgu. Jeżeli stało się to u małego dziecka, to cały dalszy rozwój wyższych czynności nerwowych ulega zazwyczaj skrzywieniu pod postacią albo niedorozwoju, albo charakteropatii. Dla przykładu przytoczę badania Schachtera (1954), dotyczące następstw przebytego w latach między 7 a 12 rokiem życia duru brzusznego. Spośród 10 dzieci tylko dwoje zachowało prawidłowy poziom inteligencji, troje zaś obniżyło się do dolnej granicy tego poziomu, reszta wykazała niedorozwój różnego stopnia. U pięciorga dzieci można było stwierdzić organiczne zaburzenia charakteru, częściowo skojarzone z niedorozwojem umysłowym. Troje dzieci wyszło z padaczką. Im wyższy wiek chorego, tym bardziej zazwyczaj górują zaburzenia charakterologiczne nad otępiennymi. W przypadkach tych w przebiegu duru brzusznego dochodzi do rozlanego zapalenia mózgu, przy czym z punktu widzenia anatomii patologicznej najwięcej dotknięte bywają podwzgórza. Z nowszych doświadczeń klinicznych wiadomo, że zapalenie mózgu może stanowić powikłanie przebiegu odry, krztuśca i wielu innych dziecięcych chorób zakaźnych. Charakteropatie na tym tle omówimy w osobnym rozdziale ze względu na ich podobieństwo do psychopatii. Ostatnio jednak zmieniły się poglądy na patogenezę opisanego powyżej przyzakaźnego zapalenia mózgu (encephalitis paraillfectiosa). Mianowicie Mattyus (1958) dowiódł, że zmiany w obrębie mózgowia nie mają charakteru zapalnego lecz powstają z niedotleniania. Badanie histopatologiczne ujawniło w 3 opisanych przez autora przypadkach ogniska martwicze tkanki mózgowej, a więc zmiany anoksyjno-naczyniowe. W jednym przypadku chodziło o toksyczną plonicę powikłaną zapaleniem mięśnia sercowego i nerek, w dwóch innych przypadkach o ciężko przebiegające odoskrzelowe zapalenie płuc. Przed śmiercią stwierdzało się objawy odmóżdżeniowe i napady drgawkowe. Przyczyną niedotlenienia są ciężkie zaburzenia krążenia, także zmniejszenie powierzchni oddechowej. Czynnikiem wywołującym niedotlenienie mózgu bywają też liczne napady drgawkowe. W jednym z przypadków stwierdzono porencefalię, która, jak z tego widać, może być wywołana zaburzeniami krążenia. Odkrycia te wskazują nam drogę zapobiegawczą: należy wcześnie wyłączać czynniki powodujące anoksję, również trzeba zmniejszyć zapotrzebowanie tkanki mózgowej na tlen, np. za pomocą hibernacji. [więcej w: odbudowa zęba cena, dzienniczek głodu alkoholowego, dentysta mokotów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dentysta mokotów dzienniczek głodu alkoholowego odbudowa zęba cena