Ostre psychozy czynnościowe.

Opisane zaburzenia psychiczne na tle zakaźnym dotyczą ostrych psychoz czynnościowych. Chociaż przebieg ich jest zazwyczaj burzliwy i robią one na laikach wstrząsające wrażenie, to jednak przeważnie przemijają wraz z zakażeniem bez pozostawiania trwałych organicznych uszkodzeń mózgu. Daleko gorsze rokowniczo są przypadki, w których doszło do zmian organicznych tkanki mózgowej. Wśród burzliwych objawów choroby zakaźnej stan zapalny mózgu często uchodzi uwagi leczącego lekarza. Po ustąpieniu zakażenia wychodzą na jaw późne i niestety trwałe następstwa przebytego zapalenia mózgu. Jeżeli stało się to u małego dziecka, to cały dalszy rozwój wyższych czynności nerwowych ulega zazwyczaj skrzywieniu pod postacią albo niedorozwoju, albo charakteropatii. Dla przykładu przytoczę badania Schachtera (1954), dotyczące następstw przebytego w latach między 7 a 12 rokiem życia duru brzusznego. Spośród 10 dzieci tylko dwoje zachowało prawidłowy poziom inteligencji, troje zaś obniżyło się do dolnej granicy tego poziomu, reszta wykazała niedorozwój różnego stopnia. U pięciorga dzieci można było stwierdzić organiczne zaburzenia charakteru, częściowo skojarzone z niedorozwojem umysłowym. Troje dzieci wyszło z padaczką. Im wyższy wiek chorego, tym bardziej zazwyczaj górują zaburzenia charakterologiczne nad otępiennymi. W przypadkach tych w przebiegu duru brzusznego dochodzi do rozlanego zapalenia mózgu, przy czym z punktu widzenia anatomii patologicznej najwięcej dotknięte bywają podwzgórza. Z nowszych doświadczeń klinicznych wiadomo, że zapalenie mózgu może stanowić powikłanie przebiegu odry, krztuśca i wielu innych dziecięcych chorób zakaźnych. Charakteropatie na tym tle omówimy w osobnym rozdziale ze względu na ich podobieństwo do psychopatii. Ostatnio jednak zmieniły się poglądy na patogenezę opisanego powyżej przyzakaźnego zapalenia mózgu (encephalitis paraillfectiosa). Mianowicie Mattyus (1958) dowiódł, że zmiany w obrębie mózgowia nie mają charakteru zapalnego lecz powstają z niedotleniania. Badanie histopatologiczne ujawniło w 3 opisanych przez autora przypadkach ogniska martwicze tkanki mózgowej, a więc zmiany anoksyjno-naczyniowe. W jednym przypadku chodziło o toksyczną plonicę powikłaną zapaleniem mięśnia sercowego i nerek, w dwóch innych przypadkach o ciężko przebiegające odoskrzelowe zapalenie płuc. Przed śmiercią stwierdzało się objawy odmóżdżeniowe i napady drgawkowe. Przyczyną niedotlenienia są ciężkie zaburzenia krążenia, także zmniejszenie powierzchni oddechowej. Czynnikiem wywołującym niedotlenienie mózgu bywają też liczne napady drgawkowe. W jednym z przypadków stwierdzono porencefalię, która, jak z tego widać, może być wywołana zaburzeniami krążenia. Odkrycia te wskazują nam drogę zapobiegawczą: należy wcześnie wyłączać czynniki powodujące anoksję, również trzeba zmniejszyć zapotrzebowanie tkanki mózgowej na tlen, np. za pomocą hibernacji. [więcej w: symptomatologia, eurespal tabletki, zirid cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Ostre psychozy czynnościowe.”

 1. Washer says:

  z wyrostkiem nie ma żartów

 2. Elena says:

  [..] Odniesienie w tekscie do leczenie bólu[...]

 3. Piotr says:

  Ja używam w kapsułkach kwas hialuronowy

 4. Kamil says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dobry lekarz[...]

 5. Mental says:

  mam wskazanie lekarza neurologa

 6. Kinga says:

  [..] Odniesienie w tekscie do kurs microblading[...]

 7. Milan says:

  Ciekawa jestem tylko czy jeśli wynik będzie świadczył o alergii

Powiązane tematy z artykułem: eurespal tabletki symptomatologia zirid cena