Obraz rentgenowski w gruźlicy.

Obraz rentgenowski, rozstrzygający w rozpoznaniu przewlekłego gruźliczego zapalenia górnego płata prawego płuca, spostrzega się także w przypadkach pierwotnego raka górnego płata prawego płuca. Uważne badanie pozwala odróżnić te sprawy. Mianowicie w przypadkach raka górne części oraz górno-przyśrodkowa część górnego płata prawego płuca pozostają prawie zawsze jasne, jeżeli zaś cały płat górny jest zacieniony, to dolna granica jest guzowata, często zaokrąglona i wklęsła ku dołowi. Zdarzają się jednak pierwotne raki górnego płata prawego płuca o obrazie rentgenowskim zupełnie takim samym, jaki cechuje pierwotne gruźlicze zapalenie tego płata. Rozpoznanie różnicowe w tych przypadkach opiera się na wykryciu w plwocinie prątków gruźlicy. Inne objawy kliniczne (brak łaknienia, chudnienie, stany podgorączkowe, domieszka krwi w plwocinie) zdarzają się w obu sprawach. Młody wiek przemawia raczej za gruźlicą, nie wyklucza jednak raka; podeszły – za rakiem nie wykluczając gruźlicy. Rokowanie co do długości życia w przewlekłym pierwotnym zapaleniu płatowym gruźliczym jest tym lepsze, im wcześniej chorobę rozpoznano i wcześniej rozpoczęto leczenie i im bardziej sprawa włóknista góruje nad serowaceniem. Po pierwszym okresie szybkiego rozwoju sprawa zazwyczaj przechodzi w przewlekłą, mało wpływając przez długi czas na ogólny stan chorego. Wyleczenie wymaga jednak bardzo długiego czasu. Jama utrzymuje się nieraz latami. Aż do jej wygojenia nie można nigdy ręczyć stanowczo za dalszy pomyślny los chorego, ponieważ sprawa może zaostrzać się i być przyczyną rozsiania gruźlicy. Na dalszą metę rokowanie jest zatem raczej niepomyślne. W statystyce Denecheau na 38 przypadków pierwotnej przewlekłej gruźlicy płatowej płuc stwierdzono po przeszło 4 latach poprawę lub wyzdrowienie w 23,7% (w 9 przypadkach), zejście śmiertelne w 44,7% (w 17 przypadkach). Los pozostałych 31,5% (12 przypadków) chorych był nieznany. Leczenie. Najlepsze wyniki lecznicze uzyskuje się po leczeniu wypoczynkowym, zwłaszcza połączonym z leczeniem odmą opłucną. W przypadkach o ostrym przebiegu a także w razie skłonności szerzenia się sprawy poza wcięcie międzypłatowe należy zastosować odmę natychmiast. W późniejszych okresach choroby nieraz nie można wytworzyć odmy wskutek dużych zrostów albo znacznego podciągnięcia górne o płata płucnego ku górze i do śródpiersia. W tych przypadkach stosuje się torakoplastykę lub plombę jamy. [więcej w: badania medycyny pracy jak wyglądają, objaw lewkowicza, kręgosłup w sporcie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania medycyny pracy jak wyglądają kręgosłup w sporcie objaw lewkowicza