Niwolumab pierwszej linii w stopniu IV lub nawrotowym niedrobnokomórkowym raku płuc czesc 4

W celu analizy skuteczności, pacjenci zostali zgrupowani w trzeciej kolejności zgodnie z ciężarem mutacji guza. Granice dla tych trzech grup stanowiły obciążenie mutacją nowotworu od 0 do mniej niż 100 mutacji (małe obciążenie), od 100 do 242 mutacji (średnie obciążenie) i 243 lub więcej mutacji (duże obciążenie). Wszystkie badania i analizy ciężaru mutacji nowotworowych były badawcze, a nie wstępne, w tym ocena według podziału na trzy grupy. Testy przeprowadzono w laboratorium badawczym, a zastosowane podejście metodologiczne nie zostało zatwierdzone przez program poprawy laboratoryjności laboratorium klinicznego jako kliniczny test diagnostyczny. Szczegóły znajdują się w dodatkowym dodatku. Oględziny próbne
Badanie zostało zaprojektowane, a dane przeanalizowane wspólnie przez sponsora (Bristol-Myers Squibb) oraz komitet sterujący, z udziałem indywidualnych autorów. Wszyscy badacze zgromadzili dane. Protokół próbny, dostępny na stronie, został zatwierdzony przez instytucyjną komisję odwoławczą lub niezależny komitet etyczny w każdym ośrodku. Badanie przeprowadzono zgodnie z Międzynarodową Konferencją na temat Wytycznych w sprawie Harmonizacji Dobrej Praktyki Klinicznej i Deklaracją Helsińską. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zapewnił nadzór nad bezpieczeństwem i skutecznością. Ten raport jest oparty na ostatecznej analizie danych (baza danych zablokowana 2 sierpnia 2016 r.).
Wszyscy autorzy potwierdzają, że badanie zostało przeprowadzone zgodnie z protokołem i rękojmią za dokładność i kompletność danych i analiz. Wszyscy autorzy podpisali umowę o zachowaniu poufności ze sponsorem. Wsparcie w zakresie pisania artykułów medycznych, w tym pisanie pierwszej wersji manuskryptu, zostało dostarczone przez Evidence Scientific Solutions, przy wsparciu sponsora.
Analiza statystyczna
Oszacowanie wielkości próby dla populacji pierwotnej analizy skuteczności (pacjenci z poziomem ekspresji PD-L1 . 5%) było oparte na oczekiwanym medianie czasu przeżycia wolnego od progresji wynoszącym 7 miesięcy w grupie otrzymującej chemioterapię i ogólnym wskaźniku ryzyka dla postępu choroby lub śmierć 0,71 faworyzująca niwolumab. Oszacowaliśmy, że próba około 415 pacjentów dostarczyłaby próbę z 80% mocą, aby wykryć różnicę w efektach leczenia w pierwotnym punkcie końcowym za pomocą testu log-rank z dwustronnym poziomem istotności 5% po minimalny okres obserwacji około 18 miesięcy u pacjentów bez progresji choroby lub zgonu.
Porównanie między grupami czasu przeżycia wolnego od progresji i całkowitego przeżycia przeprowadzono za pomocą dwustronnych testów logarytmicznych stratyfikowanych zgodnie z poziomem ekspresji PD-L1 (<5% vs. .5%, dla punktów końcowych u wszystkich pacjentów który przeszedł randomizację) i wyniki histologiczne nowotworu. Zastosowaliśmy stratyfikowany model proporcjonalnego hazardu Coxa, który obejmował randomizowaną grupę leczenia jako pojedynczą zmienną towarzyszącą w celu oszacowania współczynników ryzyka i powiązanych z nimi 95% przedziałów ufności. Do oszacowania krzywych przeżycia wykorzystano metodę Kaplana-Meiera. Wskaźniki odpowiedzi zostały porównane między grupami leczonymi za pomocą dwustronnego, rozwarstwionego testu Cochrana-Mantela-Haenszela. Do oszacowania odsetka odpowiedzi i dokładnych 95% przedziałów ufności zastosowano metodę Cloppera-Pearsona.
Wyniki
Pacjenci i leczenie
Spośród 1325 pacjentów włączonych do badania 541 (41%) przeszło randomizację, 271 osób otrzymało niwolumab, a 270 zostało przydzielonych do chemioterapii.
[hasła pokrewne: rzęsistkowica objawy, klinika ortopedyczna warszawa, pląsawica sydenhama ]

Tags: , ,

No Responses to “Niwolumab pierwszej linii w stopniu IV lub nawrotowym niedrobnokomórkowym raku płuc czesc 4”

 1. Wiktor says:

  Article marked with the noticed of: psycholog katowice[...]

 2. Cabbie says:

  Polecam te kapsułki wszystkim osobom mającym problemy ze stawami

 3. Jokers Grin says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: wanny spa[...]

 4. Mr. Peppermint says:

  brak w niej witam i mineralow, ktore sa bardzo potrzebne do funkcjonowania

Powiązane tematy z artykułem: klinika ortopedyczna warszawa pląsawica sydenhama rzęsistkowica objawy