Objaw kliniczny pierwotnej zmiany gruźliczej.

Nieraz jedyny i dlatego ważny objaw kliniczny pierwotnej zmiany gruźliczej stanowi dodatni odczyn skórny Pirqueta u osoby z odczynem przedtem ujemnym. Dowodzi on, że okres przedalergiczny, rozpoczynający się w chwili dostania się prątków gruźlicy do ustroju, skończy się. Odczyn bywa zwłaszcza silny w okresie powstawania gruźliczego rumienia guzowatego. Próba śródskórna wypada wtedy dodatnio nawet w rozcieńczeniu 1:10.000 świadcząc o niebywale wysokim uczuleniu ustroju. Towarzyszy temu zwykle bardzo znaczne przyśpieszenie opadania krwinek. Często też stwierdza się niedokrwistość. Bardzo ważne wyniki można nieraz uzyskać badaniem radiologicznym płuc. Ogniska pierwotne rysują się na zdjęciach rentgenowskich jako ciemne, najczęściej okrągławe zacienienia wielkości grochu, niekiedy mniejsze lub większe, usadowione w prawidłowym miąższu płucnym, najczęściej w dolnej trzeciej części prawego pola płucnego. Nacieki szerzące się wzdłuż wcięcia międzypłatowego mają kształt zazwyczaj wrzeciona lub dzioba. W przeważającej większości przypadków jest to jeden tylko cień, w którym nie można dostrzec plam ciemniejszych ani miejsc jaśniejszych. Cień pierwotnego ogniska zwykle daje się wykryć w okresie nieco późniejszym, gdy ognisko zwapnieje. Wtedy można niekiedy stwierdzić także cienie w okolicy wnęki tego samego płuca, zależne od powiększonych węzłów chłonnych. Ponieważ cień powiększonych węzłów tchawiczno-oskrzelowych przy badaniu radiologicznym w kierunku strzałkowym zlewa się prawie zawsze z cieniem śródpiersia, a węzły przy rozgałęzieniu tchawicy w ogóle zupełnie są niewidoczne przy takim badaniu, przeto niezbędne jest badanie radiologiczne także w kierunkach skośnych. Zwykły cień wnęki nie zależy ani od węzłów, ani od oskrzeli, lecz prawie wyłącznie od tętnicy płucnej i dużych jej gałęzi. Silne cienie, rozpoznawane często jako zwapniałe węzły, mogą pochodzić właśnie od skrzyżowania się żył i tętnic płucnych. U osób dorosłych ocenę obrazu radiologicznego utrudniają jeszcze zmiany pylicze i pozostałości po przebytych chorobach płuc. Toteż o powiększeniu węzłów wnęki można u dorosłych na podstawie zdjęć rentgenowskich mówić tylko wtedy, gdy w miejscu wnęki znajduje się jeden lub kilka leżących obok siebie cieni półkolistych, zwróconych wypukłościami na zewnątrz, tak iż boczna granica wnęki ma kształt falisto-łukowaty z wgłębieniami pomiędzy łukami. [przypisy: drżenie zamiarowe, zespół neurasteniczny, afazja amnestyczna ]

Tags: , ,

No Responses to “Objaw kliniczny pierwotnej zmiany gruźliczej.”

 1. Bartosz says:

  Piszta co chceta

 2. Oskar says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Astma w ciąży[...]

 3. Julita says:

  Mnie bardzo pomogła suplementacja wysoką dawką omegi 3

 4. Blister says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: pogotowie dentystyczne Gliwice[...]

 5. Izabela says:

  Hipokryzja i pomroczność świadoma

Powiązane tematy z artykułem: afazja amnestyczna drżenie zamiarowe zespół neurasteniczny