Możliwości i wyzwania systemu opieki zdrowotnej przez całe życie

Celem systemu opieki zdrowotnej powinna być optymalizacja zdrowia i zminimalizowanie obciążenia chorobami w całym okresie życia, zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla populacji. Wyzwania związane z osiągnięciem tego celu obejmują tradycyjną opiekę medyczną nad natychmiastowymi wynikami, systemy płatności i motywacyjne ukierunkowane na cele krótkoterminowe oraz roczny cykl rekrutacji na potrzeby ubezpieczeń i innych wyborów związanych z opieką zdrowotną. Zgodnie z ustawą Affordable Care Act (ACA), Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS) i państwa zmierzą się z nowymi kwestiami związanymi z horyzontem czasowym: biorąc pod uwagę nowe giełdy ubezpieczeniowe, a także Medicaid, program ubezpieczenia zdrowotnego dzieci i Medicare, CMS będzie być zaangażowanym w ubezpieczenia wielu osób przez dłuższy okres ich życia. Wzrost oczekiwanej długości życia oznacza, że Medicare może przewidzieć ubezpieczenie przeciętnego Amerykanina przez ponad 15 lat, a wiele osób dłużej niż 20 lat. Dla Amerykanów niepełnosprawnych lub cierpiących na choroby przewlekłe, Medicare i Medicaid mogą zostać ubezpieczycielami przez całe życie. Odkąd Medicaid rozwija się w wielu stanach i ponad 40% Amerykanów urodzonych w dolnym kwintylu rocznego dochodu rodziny pozostaje tam do końca życia, oba państwowe programy Medicaid i prywatni ubezpieczyciele Medicaid mogą pokrywać rosnącą populację przez długi czas.
Ubezpieczyciele będą zatem mieli większą motywację do poprawy trajektorii zdrowia i zwiększenia integracji usług w czasie. Te pierwsze mogą wymagać zarówno rutynowego planowania opieki zdrowotnej, jak i profilaktyki, koncentrując się na długoterminowej zmianie zachowań i redukcji ryzyka. Rozszerzenie zasięgu z lat na dziesię- ciolecia tworzy także zachęty do zarządzania ryzykiem i przyjęcia odpowiedzialności za wyniki zdrowotne populacji.
Podejście do tego wyzwania zostanie poinformowane przez naszą rozwijającą się wiedzę na temat rozwoju zdrowia i chorób w całym okresie życia. Dowody wskazują, że wiele chronicznych schorzeń dotykających osoby dorosłe i starsze ma źródło w ekspozycjach, doświadczeniach i zachowaniach, które pojawiają się we wczesnym okresie życia lub nawet w macicy. Ścieżki zdrowia mają długie horyzonty czasowe, a zagrożenia i interwencje zdrowotne odbijają się i z czasem ulegają zubożeniu2. To nowe zrozumienie wiąże się z ryzykiem związanym z wczesną niedogodnością i stresem z późniejszymi przewlekłymi schorzeniami i otyłością u dzieci z cukrzycą i chorobami serca u dorosłych. Dowody te zmieniają również sposób, w jaki tworzymy i wdrażamy profilaktykę i promocję zdrowia. Wiedza o tym, kto może mieć chorobę serca lub cukrzycę z powodu diety i ćwiczeń fizycznych oraz kto może mieć demencję lub chorobę psychiczną z powodu wczesnych doświadczeń, tworzy nowy bodziec dla interwencji prewencyjnych i prewencyjnych oraz lepszej integracji klinicznych i publicznych usług zdrowotnych.
Konfliktowe zachęty są coraz trudniejsze do pogodzenia. Ubezpieczenie zdrowotne zostało zaprojektowane, aby opłacić niespodziewane i potencjalnie wyniszczające, ostre i katastrofalne wydatki medyczne w krótkim czasie. Ponieważ przewlekła choroba stała się bardziej rozpowszechniona, a ryzyko musiało być zarządzane przez dłuższy okres, ubezpieczyciele zaczęli zapewniać korzyści z góry dla przewidywalnych elementów zapobiegania lub leczenia chorób przewlekłych. Chociaż niektórzy pracodawcy oferują obecnie programy odnowy biologicznej i dokonują innych długoterminowych inwestycji w kapitał zdrowia swoich pracowników, częste przechodzenie od ubezpieczyciela do ubezpieczyciela ogranicza zachęty do tworzenia długoterminowych planów promocji zdrowia
[więcej w: wysiłkowe czy jestem zakochana test, rzęsistkowica objawy, czy jestem zakochana test ]

Tags: , ,

No Responses to “Możliwości i wyzwania systemu opieki zdrowotnej przez całe życie”

  1. Norbert says:

    Dlatego chyba wolę nawet się nie diagnozować

  2. Patrycja says:

    Article marked with the noticed of: dentysta Lublin[...]

  3. Disco Potato says:

    ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

Powiązane tematy z artykułem: czy jestem zakochana test pląsawica sydenhama rzęsistkowica objawy