Afazja amnestyczna.

Między zachowaniem biernym i czynnym zachodzi tu więc różnica poziomów, niemal taka jak w warunkach prawidłowych. Jeśli chorego zostawić w spokoju, uśnie znowu. Presomnolencja, somnolencja i sopor są wyrazem wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, a więc zmian w mózgu o charakterze ogólnym. Natomiast wzmożona potrzeba snu (Schlafsucht) ma znaczenie lokalizacyjne, wskazuje mianowicie na zmiany śródmózgowia i okolicy infundibulum (Baruk). Objaw ten typowo występuje w narkolepsji i w stanach pośpiączkowych. Walther-Buel znalazł ten objaw wśród swoich chorych w 2,3%, przy czym chodziło o guzy okolic siodełka, przysadki i pnia mózgowego. Znaczenie lokalizacyjne przypisuje się również afazji, w szczególności afazji amnestycznej. Wskazuje ona na uszkodzenie lewego płata skroniowego. W praktyce miewa się trudności w różnicowaniu między tym objawem a trudnością znalezienia wyrazu (Wortfindungsstorung). Na ogół przyjmuje się, że w zaburzeniach tego rodzaju zachodzi rozszczepienie między procesami myślowymi, a więc pojęciami i wyobrażeniami z jednej strony a szatą słowną z drugiej strony. Cierpi więc tylko aparat wykonawczy mowy. W klasycznych przypadkach afazja amnestyczna występuje jako samodzielny objaw ogniskowy, a więc, bez objawów składających się na zespół psychoorganiczny. W skład tego zespołu mogą bowiem wchodzić trudności w znalezieniu szaty słownej dla myśli. Mowa epileptyków odznacza się tym często szczególnie wyraźnie. W różnicowaniu trudności te mogą być duże, toteż niejaką pewność posiadamy właściwie tylko w przypadkach czystej afazji amnestycznej. U chorych Walther-Buela afazja amnestyczna występowała w 9,500, z czego wynika, że objaw ten posiada znaczenie rozpoznawcze. Odsetek ten wystarczy porównać z odsetkiem 0,5, który w statystyce tej przypada na zespół czołowy. Na zespół czołowy składają się: zanik napędu psychoruchowego, zniesienie hamulców trzymających na wodzy popędy, czyli zaburzenia charakteru, ponadto euforia ze skłonnością do dowcipkowania (moria). [hasła pokrewne: karta apteczna pzu apteki, lactulosum opinie, gencjana cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Afazja amnestyczna.”

 1. Teodor says:

  Początkowo wykonaliśmy test na alergie i nic nie wyszło

 2. Fast Draw says:

  Article marked with the noticed of: stoły do masażu[...]

 3. Emilia says:

  Zapisałam mamę i zobaczymy jak będzie

 4. Psycho Thinker says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: prywatny dom opieki[...]

 5. Jester says:

  Tydzień temu moja mama dostała ciężkiego udaru niedokrwiennego.

Powiązane tematy z artykułem: gencjana cena karta apteczna pzu apteki lactulosum opinie