GRUŹLICA PŁUC PRZEWLEKŁA.

GRUŹLICA PŁUC PRZEWLEKŁA (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA). Przewlekła gruźlica płuc powstaje wskutek zakażenia płuc prątkami gruźlicy. Sprawa chorobowa może szerzyć się w płucach drogami chłonnymi, krwionośnymi i oskrzelowymi. Sposób szerzenia się choroby nadaje jej pewne piętno, tak iż można odróżnić kilka jej postaci.
PRZEWLEKŁA GRUŹLICA PŁUC SZERZĄCA SIĘ DROGAMI CHŁONNYMI (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA LYMPHOGENES). Szerzenie się gruźlicy płuc drogami chłonnymi spostrzega się przeważnie w dzieciństwie, gdy nastąpi pierwsze zakażenie prątkami gruźlicy. Postać tę nazywam pierwotną zmianą gruźliczą (affectio tuberculosa primitiva). Rzadziej zdarza się ta postać w wieku późniejszym, pierwsze bowiem zakażenie prątkami gruźlicy następuje u nas w ogromnej większości przypadków w niemowlęctwie i we wczesnym dzieciństwie. Drogami chłonnymi szerzy się także przybrzeżne zapalenie gruźlicze płuc i opłucnej (corticopleuritis tuberculosa). Drogami chłonnymi szerzy się najprawdopodobniej także przewlekła pierwotna gruźlica płatowa płuc (lobitis tuberculosa primitiva). Postaci gruźlicy płuc szerzące się drogami chłonnymi należą od postaci łagodnych, gdyż mają one dużą skłonność do zbliznowacenia.
Pierwotna zmiana gruźlicza (Affectio tuberculosa primitiva). Gruźlica pierwotna płucno-węzłowa (Tuberculosis glandulopulmonalis primitiva). Wtargnięcie prątków gruźlicy do ustroju pociąga za sobą w większości przypadków powstanie zmiany gruźliczej, opisanej szczegółowo ze stanowiska anatomicznego w r. 1898 przez Kiissa, a następnie przez Gohna. Jest to pierwotne ognisko gruźlicze (focus tub erculosus primitivus). Spostrzega się je najczęściej w wieku dziecięcym, zależnie od tego, że pierwsze zakażenie prątkami gruźlicy następuje przeważnie w tym okresie życia. W państwach kulturalnych świeżą zmianę pierwotną spotyka się także w wieku późniejszym. Dowodzą tego badania studentów medycyny i pracowników szpitalnych: wielu z nich ulega pierwotnemu zakażeniu gruźliczemu dopiero podczas pracy szpitalnej. W ogóle świeże ogniska pierwotne spostrzega się tym rzadziej, im starszy jest wiek. Na sekcjach znajdowano je jednak nawet u osób w 80 roku życia. [hasła pokrewne: transtec plastry, czy jestem zakochana test, klinika ortopedyczna warszawa ]

Tags: , ,

No Responses to “GRUŹLICA PŁUC PRZEWLEKŁA.”

 1. Pepper Legs says:

  Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

 2. Leonard says:

  Article marked with the noticed of: odżywki białkowe[...]

 3. Desert Haze says:

  Bardzo ciekawy i wyczerpujacy artykul

 4. Turnip King says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dom pogrzebowy warszawa[...]

 5. Patrycja says:

  Byłam już u dwóch dermatologów

 6. Lilia says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: catering toruń[...]

 7. Nikola says:

  czy taki włókniak może zniknąć samoistnie?

Powiązane tematy z artykułem: czy jestem zakochana test klinika ortopedyczna warszawa transtec plastry