Dnia 8. X. wykonano odme

Dnia 8. X. wykonano odmę dokomorową, która wykazała objawy guza przedniej części komory III ze znacznym wodogłowiem układu komorowego, po czym wyko- nano zabieg operacyjny przy ciepłocie ciała 30°. Stwierdzono, że do światła komory bocznej prawej sterczy w okolicy otworu Monroego przyczepiony do splotu naczynio- wego guz o groniastym wyglądzie, nakrapiany białoszarymi punkcikami. Guz odcięto od splotu i usunięto. W bardzo rozdętej przedniej części komory III odkryto dalszą część guza, wrastającą w przednią ścianę komory bocznej i podstawę płata czoło- wego. Również tę część guza usunięto w całości. Krwawienie opanowano koagulacją i spongostanern, po czym zeszyto twardówkę i zamknięto czaszkę w zwykły sposób. Operował prof. Kunicki. W pierwszych trzech dobach po zabiegu stan chorego był dobry. W czwartej dobie nastąpiło pogorszenie: zwyżka ciepłoty ciała, spadek ciśnie- nia krwi, przy zachowanym stanie świadomości. Chory zmarł dnia 12. X. 1962. Rozpoznanie histopatologiczne: craniopharyngeoma. Sekcja wykonana przez prof. Kunickiego wykazała wodogłowie wewnętrzne komór bocznych znacznego stopnia, rozmiękanie w Ścianach III komory, sięgające do plaszczyzny spoidła szarego, rcz- miękanie zawojów podspoidłowych. Pozostałości nowotworu nie stwierdzono. Utkanie splotu naczyniowego z licznymi zwapnieniami i obrzękiem podścieliska łącznotkanko- wego. Bezpośrednią przyczyną zgonu było zapalenie i obrzęk pIUC. Jak kończy żona zmarłego: “Udany. zabieg w r. 1955 darował mu 7 lat czynnego, intensywnego życia”. [podobne: , prawo medyczne, psycholog Kraków, implanty Warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.