Dnia 27. II. 1955 r.

Dnia 27. II. 1955 r. był po raz pierwszy badany przez psychiatrę, który z podej- rzeniem na guz mózgu (ropień) skierował go do Kliniki Chorób Psychicznych AM w Gdańsku. Przyjęty następnego dnia. Nastrój euforyczny, dowcipkuje, ruchowo spowolniały, uprzejmy, zborny, posłuszny. Skarży się na bóle głowy, lecz wszystkie dolegliwości przypisuje chorobie woreczka żółciowego. Łączność afektywna z oto- czeniem bardzo dobra. Chory nie przejmuje się faktem przebywania w klinice. Upośledzenie zdolności zapa.miętywania bardzo nieznaczne. Czynne skupienie uwagi dość dobre, bierne – wyraźnie upośledzone. Przy wysiłku umysłowym pierwsze wy- niki dobre, szybko jednak następuje zmęczenie i rozproszenie uwagi (presomnolen- cia). Chory dużo sypia, również w dzień. Jest zupełnie bezkrytyczny w stosunku do mnożących się objawów dowcipkowania (moria). Dowcipy jego mają posmak erotyczny. Badanie neurologiczne nie wykryło najmniejszych odchyleń od stanu prawidło- wego. Dno oka bez zmian. Chory podmiótowo skarży się na słabszy wzrok. Wszyst- kie badania laboratoryjne wypadły ujemnie. Dnia 8. III. wykonano odmę mózgową drogą podpotyliczną. Chory zabieg zniósł bardzo dobrze. Pneumoencefalografia wy- kazała (ryc. 62): poszerzenie układu komorowego. nieco wiecej po stronie prawej. Do światła komór bocznych wpuklają się bardzo duże (obrzękłe) sploty naczyniów- kowe. Rogi tylne nie wykształcone. Rowki na sklepistości mózgu nie wypełniły sie. Minimalna ilość powietrza w zbiornikach podstawy. Współczynnik Evansa – 0,35. Płyn mózgowo-rdzeniowy: przeźroczysty, bezbarwny, Pandy + +, Norme-Apelt +, pleocytoza – 523, jednojądrzastych – 40%, białko całkowite – 1,32%. Odczyny ki- łowe ujemne. [więcej w: , surówki bawełniane, rwa kulszowa, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Tags: , ,

Comments are closed.