Majaczenie infekcyjne.

Deliriuin infectiosum sive febtile różni się od majaczeń na innym tle, zwłaszcza od białej gorączki. Lęk bywa tu bardzo silny, i to przy nastroju poważnym, posępnym, podczas gdy w majaczeniu drżennym lęk bywa raczej powierzchowny, a nastrój ma odcień często humorystyczny, o cechach humoru wisielczego. W związku z tymi różnicami nastroju treść omamów w majaczeniu gorączkowym jest najczęściej straszna, groźna, przerażająca, tak że lęk nabiera cech trwogi i skłania chorego nierzadko do działań gwałtownych, ucieczki z łóżka, przed siebie, przez okno. Chory w majaczeniu drżennym rzadko przejawia tak silny strach, toteż omamy wzrokowe często mają postać figlarną i zdolne są nawet rozśmieszyć lub przynajmniej rozgniewać chorego, któremu chwilami zdaje się, że sobie z niego stroją żarty. Świadomość w majaczeniu gorączkowym jest znacznie silniej zamącona niż w majaczeniu na innym tle. Podobnie też wybitniejsze są zaburzenia zdolności zapamiętywania, rozleglejsze ubytki pamięciowe, bardziej upośledzony krytycyzm, a równolegle z tym sprawność umysłowa wybitniej obniżona. Tok myślenia w ciężkim majaczeniu infekcyjnym wykazuje niekiedy tak znaczne rozerwanie, że bardzo łatwo o przejście w stan amentywny. Zaburzenia te w majaczeniu alkoholicznym nigdy nie osiągają tego stopnia, toteż nie widuje się na tym tle stanów splątania. Podczas gdy delirium tremens nigdy nie trwa dłużej niż jeden tydzień, a często tylko parę dni, majaczenie infekcyjne może trwać i kilka tygodni. Stoi to w związku ze znacznie szybszym wydaleniem z ustroju alkoholu lub wywołanych działaniem alkoholu trujących czynników. Przeważnie majaczenie infekcyjne wiąże się ze znacznie cięższym stanem ogólnym chorego. Czasem można widzieć chorego w stanie soporu, przeżywającego burzliwe sceny pełne żywych omamów wzrokowych i innych, dręczonego splotem okropnych urojeń. Odróżnienie tego stanu od marzenia sennego przerażającej treści jest wprost niemożliwe. Chorzy z majaczeniem drżennym nigdy nie zrywają łączności ze światem otaczającym. [podobne: odbudowa zęba cena, dzienniczek głodu alkoholowego, dentysta mokotów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dentysta mokotów dzienniczek głodu alkoholowego odbudowa zęba cena