Deliriuin infectiosum sive febTile rózni

Deliriuin infectiosum sive febTile różni się od majaczeń na innym tle, zwłasz- cza od białej gorączki. Lęk bywa tu bardzo silny, i to przy nastroju poważnym, posępnym, podczas gdy fi majaczeniu drżennym lęk bywa raczej powierz- chowny, a nastrój ma odcień często humorystyczny, o cechach humoru wisiel- czego. W związku z tymi różnicami nastroju treść omamów w majaczeniu gorączkowym jest najczęściej straszna, groźna, przerażająca, tak że lęk nabiera cech trwogi i skłania chorego nierzadko do działań gwałtownych, ucieczki z łóżka, przed siebie, przez okno. Chory w majaczeniu drżennym rzadko prze- jawia tak silny strach, toteż omamy wzrokowe często mają postać figlarną i zdolne są nawet rozśmieszyć lub przynajmniej rozgniewać chorego, któremu chwilami zdaje się, że sobie z niego stroją żarty. Świadomość w majaczeniu . gorączkowym jest znacznie silniej zamącona niż w majaczeniu na innym tle. Podobnie też wybitniejsze są zaburzenia zdolności zapamiętywania, rozleglej- sze ubytki pamięciowe, bardziej upośledzony. krytycyzm, a równolegle z tym sprawność umysłowa wybitniej obniżona. Tok myślenia w ciężkim majaczeniu infekcyjnym wykazuje niekiedy tak znaczne rozerwanie, że bardzo łatwo o przejście w stan amentywny. Zaburze- nia te w majaczeniu alkoholicznym nigdy nie osiągają tego stopnia, toteż nie widuje się na tym tle stanów splątania. Podczas gdy deliTium tremens . nigdy nie trwa dłużej niż jeden tydzień, a często tylko parę dni, majaczenie infek- cyjne może trwać i kilka tygodni. Stoi to w związku ze znacznie szybszym wydaleniem z ustroju alkoholu lub wywołanych działaniem alkoholu trujących czynników. Przeważnie majaczenie infekcyjne wiąże się ze znacznie cięższym stanem ogólnym chorego. Czasem można widzieć chorego w stanie soporu, przeżywającego burzliwe sceny pełne żywych omamów wzrokowych i innych, dręczonego splotem okropnych urojeń. Odróżnienie tego stanu od marzenia sen- nego przerażającej treści jest wprost niemożliwe. Chorzy z majaczeniem drżen- nym nigdy nie zrywają łączności ze światem otaczającym. [podobne: , masło shea, gabinety stomatologiczne, fizjoterapia ]

Tags: , ,

Comments are closed.