Choroby zakaźne i ich rola w psychiatrii.

Choroby zakaźne odgrywają doniosłą rolę w psychiatrii jako podłoże organiczne zespołów zasadniczo czynnościowych, przeważnie psychotycznych. Tak należy rozumieć pojęcie egzogennych reakcji Bonhoeffera. Na ich powstanie i na wygląd obrazu klinicznego składa się niejeden czynnik. Na pierwszym miejscu wymienić trzeba osobnicze właściwości ustroju, które sprawiają, że człowiek pod wpływem różnorodnych czynników etiologicznych często zapada na jeden i ten sam typ psychozy. Widzimy nierzadko, że delirium infectiosum u alkoholików dziwnie przypomina majaczenie drżenne, na które chorzy ci dawniej zapadali. Czasem pod działaniem zakażenia ogólnego powstają u alkoholików zespoły paranoidalne do złudzenia przypominające ostrą halucynozę alkoholiczną. W przypadkach tych dopuszczalne jest zresztą przypuszczenie, że alkoholizm zmienia trwale właściwości układu nerwowego ośrodkowego, który wskutek tego tak, a nie inaczej odpowiada na bodźce toksyczno- infekcyjne. Poza tym jednak widujemy i rodzinną skłonność do odpowiadania określonym typem zespołu psychotycznego na różnorodne bodźce chorobowe. Następnie zwrócić trzeba uwagę na znany fakt, że niektóre zakażenia, nawet bardzo ciężkie, np. błonica i tężec, niemal nigdy nie pociągają za sobą nawarstwień psychotycznych, chociaż objawy zatrucia układu nerwowego ośrodkowego w tych chorobach bywają niezwykle burzliwe. Inne zakażenia natomiast, jak dur brzuszny i osutkowy, przebiegają uderzająco często z powikłaniami psychotycznymi. Przyczyna tych zjawisk leży niewątpliwie w samym gatunku jadów bakteryjnych. Wreszcie trzeba podnieść, że niektóre czynniki toksyczne lub toksyczno-infekcyjne pociągają za sobą szczególnie często określone zespoły psychotyczne, a znacznie rzadziej inne. Pewne czynniki chorobotwórcze zwykły też wyciskać własne piętno na obrazie klinicznym pewnego zespołu psychotycznego. Uwagi te rzucają światło na ogromną złożoność zagadnienia etioepigenezy. [patrz też: symptomatologia, eurespal tabletki, zirid cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Choroby zakaźne i ich rola w psychiatrii.”

 1. Neophyte Believer says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: obdukcje warszawa[...]

 2. Turnip King says:

  Wyjątkowo niechlujnie pod względem pisowni napisany artykuł.

 3. Woo Woo says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu fotele obrotowe biurowe[...]

 4. Marianna says:

  Milo sie czytalo

Powiązane tematy z artykułem: eurespal tabletki symptomatologia zirid cena