CHOROBY ZAKAŹNE JAKO CZYNNIK WYWOŁUJĄCY PSYCHOZY.

CHOROBY ZAKAŹNE JAKO CZYNNIK WYWOŁUJĄCY PSYCHOZY. Wyłączamy tu na razie z rozważań organiczne schorzenia mózgu natury zakaźnej i ich późne następstwa. Nie poruszamy tu również zaburzeń psychicznych na tle kiły. Chodzi nam tu o ostre choroby zakaźne, które stają się pośrednio przyczyną odczynów mózgowych z zaburzeniami psychicznymi. Dane historyczne. Już w starożytności widziano związek między gorączką a zaburzeniami psychicznymi. Hipokrates opisał psychozę połogową oraz majaczenia w przebiegu gruźlicy i zimnicy. Dostarczył on ponadto opisu zaburzeń pamięci w przypadku biegunki, być może czerwonki. Istotny postęp wnieśli Arabowie. Żyjący na przełomie IX i X wieku Nadżab ud din Unhammad, autor znakomitego, niestety zaginionego dzieła o chorobach umysłowych, którego treść w późniejszych wiekach częściowo odtworzono, pierwszy opisał psychozę, która była prawdopodobnie delirium jebrite. Charles Lepois (1563-1633) opisał zaburzenia psychiczne na tle zakażenia połogowego, chociaż przyczynę występujących czasem w połogu majaczeń widział w osobliwym czarnym humorze. W nowszych czasach toczył się spór co do powstawania psychoz wywołanych czynnikami egzogennymi, np. zakaźnymi. Preformiści z Bonhoefferem na czele widzą w zakażeniu i w innych egzogennych czynnikach tylko moment wyzwalający drzemiącą potencjalnie skłonność do reagowania psychozą określonego z góry typu. Takie czy inne psychozy infekcyjne siłą fatalizmu muszą się pojawić, przy czym wpływom środowiskowym, egzogennym, nie przypada rola kształtująca psychozę, lecz wyzwalająca ją według tzw. typu predylekcyjnego. Przeciwstawiając się tym poglądom epigenetycy nie przeczą doniosłości czynnika dziedziczno-konstytucyjnego, lecz przyjmują możliwość powstawania nowych cech chorobowych, a więc i psychoz, nie przewidzianych, nie preformowanych w okresie przedchorobowym. [patrz też: symptomatologia, eurespal tabletki, zirid cena ]

Tags: , ,

No Responses to “CHOROBY ZAKAŹNE JAKO CZYNNIK WYWOŁUJĄCY PSYCHOZY.”

 1. Lena says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: zdrowa dieta[...]

 2. Nessie says:

  Najlepiej to robic badania kontrolne

 3. Kordian says:

  Article marked with the noticed of: olejowanie włosów[...]

 4. Suicide Jockey says:

  infekcji wirusem onkogennym jakim jest HPV

Powiązane tematy z artykułem: eurespal tabletki symptomatologia zirid cena