Chory somnolentny.

Bez wątpienia zachodzi uderzające podobieństwo między tymi stanami marzeniowymi a aurą padaczkową. Prawdopodobnie są to napady padaczkowe poronne, tj. takie, w których z dużego napadu pozostał tylko szczątek w postaci wstępnej fazy. Ponieważ nie są to omamy w ścisłym znaczeniu, dlatego najsłuszniej jest określać zjawiska te jako omamy rzekome (pseudo hallucinationes). U tego samego chorego napad hakowy może niekiedy występować nie samodzielnie, lecz jako część składowa ogólnego napadu drgawkowego. Zasługą Walther-Biiela było dalej ścisłe rozgraniczenie pojęć senność (somnolentia) i półśpiączka (sopor) od pojęcia Schlafsucht (hypergrypnia), które należałoby spolszczyć jako wzmożona potrzeba snu. W piśmiennictwie używa się dwóch pierwszych pojęć na oznaczenie zaburzeń świadomości zasadniczo ilościowych, nie ulega jednak wątpliwości, że w przeżyciach senności i pół- śpiączki zachodzą pewne jakościowe zmiany, które wyróżniają te zjawiska od fizjologicznych stanów, znanych nam z codziennych przeżyć przy usypianiu i we śnie. W stanach somnolencji i soporu chodzi o przeżycia patologiczne, podczas gdy wzmożoną potrzebę snu znamionują prawidłowe oznaki zwykłego snu, jak imperatywna potrzeba snu po zwykłym uczuciu znużenia, dalej znane każdemu przeżycia przy usypianiu i budzeniu się, następnie obecność marzeń sennych i wreszcie możliwość całkowitego rozbudzenia się. Ta ostatnia właściwość nie jest w praktyce łatwo uchwytna, ponieważ wzmożona potrzeba snu oraz patologiczna senność mogą się ze sobą w guzach mózgu nierzadko sprzęgać. Chory somnolentny da się również, jeśli drzemie, rozbudzić, zdradza jednakże po rozbudzeniu typowe cechy somnolencji, a więc zwolnienie toku myśli, szybkie męczenie się, upośledzenie pojmowania, inkoherencję, dezorientację itp. Między stanem drzemki a stanem rozbudzenia nie ma więc w somnolencji takiego kontrastu jak u chorego ze wzmożoną potrzebą snu. Ten ostatni budzi się ze snu podobnie jak człowiek zdrowy, tzn. jest zaraz psychicznie ruchliwy, sprawny jakościowo, a także pod względem ilościowym więcej może z siebie dać niż chory somnolentny. [podobne: miniimplanty ortodontyczne, difenhydramina, nami olej z korzenia łopianu z ziołami ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: difenhydramina miniimplanty ortodontyczne nami olej z korzenia łopianu z ziołami